Phone call icon
infoline (including found items) During the weekdays 10:00 –16:00 +372 643 4142
Lost / found

Come work for us or take up an internship

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) on väärika ajaloo ning hoogsa tulevikuvaatega ettevõte, kus hinnatakse pühendumist oma erialale ning antakse igale töötajale võimalus arendada kutseoskusi. Oleme huvitatud töötajatest, kes jagavad meiega ühiseid väärtushinnanguid, olles valmis andma oma osa kaasaegse, turvalise, mugava ja keskkonnasõbraliku ühistranspordi arengusse. Hindame neid, kes tunnevad tööst rõõmu ja lähevad igale päevale vastu sooviga, anda endast parim. TLT hea maine algab inimestest, igaühe ametioskustest ja pühendumisest. Meid on enam kui 2000 ühiste eesmärkide saavutamisele keskendunud inimest. Kui tunned, et tahad kuuluda meie hulka, siis anna endast märku.

TLT on väärt paik praktikakohana. Eestis on vähe nii arvuka töötajaskonnaga, samas reljeefselt väljaarendatud toimimismehhanismi ja selge juhtimiskavaga ettevõtteid. Meie erinevate valdkondade spetsialistid omavad teadmisi, mida pole võimalik leida õpikutest, vaid mida jagab elu ise. Oleme valmis võtma praktikante erinevatesse teenistustesse ja osakondadesse, IT, personalitöö, juriidika, asjaajamise ning muudessegi valdkondadesse. Meil on rõõm teha koostööd püüdlike ja elus kõrgeid eesmärke seadvate noortega, aidata neil läbida praktikaaeg ning võimalusel jätkata partnerlust juba kolleegide tasemel. Kui soovid meile praktikale tulla, siis küsi julgelt, millised võimalused selleks hetkel avanevad.

 

Tule praktikale

Our company’s greatest asset is our people

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) suurim väärtus on oma eriala tundvad, tegusad ja eesmärgile pühendunud inimesed. Me hindame oma töötajates loovust, distsipliini, võimet leida probleemidele parimaid lahendusi ning soovi hoida ettevõtte mainet.

Väärtustame inimesi mistahes ametis, märgates nii väikeseid kui ka suuri edusamme. TLT toetab elukestvat arengut, pakkudes võimalust osaleda koolitustel. Me uuendame, kaasajastame, koolitame inimesi. TLT on peresõbralik ja sportimist soosiv ettevõte ja see on äärmiselt oluline. On tekkinud palju positiivset ja inimesed tahavad meile tööle tulla.

TLT pakub häid töötingimusi, head sisekliimat, toetavat ja koostöövalmit kollektiivi. Need väärtused loovad ettevõtte maine, mis on vahel palganumbrist olulisemgi.

Kui oled avatud meelega, töökas ja soovid anda oma panuse pealinna ühistranspordi arengusse, oled oodatud meie ettevõtlikku perre.

What we offer to employees and how we motivate them

TLT values its employees, offers career and development opportunities, supports an active lifestyle, and remembers personal and work anniversaries. The more satisfied and motivated the staff, the more successful the company is in achieving its goals. We are a united family. At TLT, each employee is given a suitable working environment with all the necessary tools. We guarantee the preservation of your salary and job even in difficult times. We also offer 35 days of holiday a year. We safeguard the health of our employees by referring them to regular health check-ups. Our fitness centre organises fantastic sports events. Employees can access swimming facilities free of charge and the gym at a discount. Every year we have fun at the company’s Christmas party. And parents get a day off on their child’s first day of school.

We value experience and youth equally

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) eesmärgiks on säilitada innovatiivse, maailma parimaid praktikaid kasutava, keskkonnasõbraliku, kaasava ja kaasaegset teenust pakkuva transpordiettevõtte maine. Selleks vajame oma meeskonda parimaid. Me hindame nii nooruslikku tarmu kui ka pikaajalist kogemust. Igal töötajal on ettevõttes oma roll ja kui mõni lüli täitmata, annab see end kohe tunda.

Meie ridadesse on eriti viimastel aastatel lisandunud arvukalt noori, kellel on selge nägemus, kuidas ühistranspordi arendamisega edasi minna. Meil jätkab palju ka neid, kes on andnud Tallinna ühistranspordile aastakümneid oma tööelust. Selles kogemuse ja noorusliku tarmu ühises püüdes sündiski julge tulevikku suunatud arengustrateegia, mis näeb juba lähiaastatel ette ülemineku gaasibussidele ning aastaks 2035 Tallinna ühistranspordi täielikku elektrile üleminekut.

Eks ole põnev sellele kaasa aidata, leida oma koht meie peres! Me ei ütle ära kellelegi, kui tegemist ausa ja oma ametit tundva spetsialistiga.