UUDISKIRI: Kiitused meie tublidele töötajatele!

EST:

Heameel on tõdeda, et TLT-sse jõuavad järjepidevalt tänulike sõitjate kiitused meie töötajate suunal. Toome igas uudiskirjas teieni mõned värvikamad tänusõnad!

① Soovin tänada TLT meeskonda ja avaldada kiitust trolli nr 3 juhile, kes sõitis 9.01.2022 kell 14:15 Mustamäe suunas, garaažinumber 435. Tema juhtis trolli väga sujuvalt, arvestades, et trollis on inimesed. Ühtegi järsku pidurdamist, kiirendamist või manöövrit ei olnud. Samuti saatis juht peatuses reisijaid lahke pilguga. Ta märkas, kui keegi jooksis, et trolli peale jõuda ja vajadusel ootas neid ära. Sellist eeskujulikku käitumist märkasid ka reisijad, üks neist isegi läks juhti tänama. Juhi hea tuju, hool, arvestav käitumine, rahulik sõidustiil, inimlik suhtumine jättis väga hea mulje TLT-st tervikuna ja tagas hea tuju terveks õhtuks. See oli väga hea kogemus. Selline eeskujulik juht vääriks minu hinnangul mitte ainult rahalist preemiat, vaid ka tunnustamist kolleegide ees, see aitaks ka kinnistada sellist käitumist ja suhtumist meeskonnas.

② Soovin südamest tänada ja kiita teie kollektiivi spetsialisti, tänu kellele sain ma esmaspäeva, 17.01 õhtul (kell 20.16 kõnega) kätte enda tööarvuti, mis minu hajameelsusest trolli (nr 1) ununes. Naisterahvas, kellega telefonis rääkisin, tegutses professionaalselt ja kiirelt ning hoolimata hilisest kellaajast oli väga optimistlikus meeleolus. Ka trammijuht (vene keelt kõnelev meesterahvas) andis mulle kenasti tööarvuti üle, mille kättesaamine oli ülioluline.  Mul ei olnud ajalist ressurssi viia juhile kommikarpi, kuid ehk jõuavad kiidusõnad edasi teie pädevale infoliini töötajale, trammijuhile ja juhtkonnale. Hea ja inimlik käitumine!

③ Palun öelge edasi aitäh bussijuhile, kes sõitis liinil 47, kolmapäeval, 19. jaanuaril kella 16 ajal Kristiinest bussijaama suunas. Ta märkas mind Kristiines peatuse poole jooksmas ja ootas mind ära. Ehkki ta oli juba sõitu alustamas ning peatusest lahkumas. Tänu bussijuhi tähelepanelikkusele ja tema heale tahtele jõudsin õigeaegselt bussijaama ning mind linnast maale, koju viivale bussile. Ilma teie bussijuhi tähelepanelikkuse ja hoolimiseta oleksin jäänud viimasest bussist maha ning pidanuks ööbima bussijaamas. Suur aitäh teile ja teie bussijuhile!

④ Sõitsin 26. jaanuari hommikul bussiga nr 64 ja tahaksin kiita selle toredat sisustust. Need helesinise taevaga Tallinna vanalinna pildid pakkusid üllataval kombel palju rõõmu minu hommikusse. Loodan, et võtate kasutusele veel selliseid busse.

RUS:

Отрадно отметить, что TLT регулярно получает положительные отзывы от благодарных пассажиров в адрес наших сотрудников. Мы будем делиться с вами самыми яркими письмами с благодарностью в нашей новостной рассылке!

① «Я хотел бы поблагодарить команду TLT и выразить свое признание водителю троллейбуса №3, который ехал 9.01.2022 в 14:15 в сторону Мустамяэ (гаражный номер 435). Не было резкого торможения, ускорения или маневрирования. Водитель провожал людей на остановке добрым взглядом. Он замечал, что кто-то бежит на троллейбус, и ждал, если было надо. Такое примерное поведение заметили и пассажиры, один из которых даже вышел поблагодарить водителя. Хорошее настроение водителя, отзывчивость, внимательное отношение, спокойный стиль вождения, человеческое отношение оставили очень хорошее впечатление о TLT в целом и обеспечили хорошее настроение на весь вечер. Это был очень хороший опыт. На мой взгляд, такой образцовый руководитель заслуживал бы не только денежного вознаграждения, но и признания перед коллегами, а также способствовал бы закреплению такого поведения и отношения в коллективе.»

② «Хочу выразить сердечную благодарность специалисту вашей команды, благодаря которому я получил свой рабочий компьютер вечером в понедельник, 17.01 (звонок был в 20:16), что забыл свой рабочий ноутбук в троллейбусе (№1) . Женщина, с которой я разговаривал по телефону, была профессиональной и быстрой, и, несмотря на позднее время, я был в очень оптимистичном настроении. Водитель троллейбуса (русскоязычный мужчина) передал мне компьютер в целости и сохранности за что ему большое спасибо. У меня не было времени передать коробку конфет водителю, но, возможно, похвала достанется вашей компетентной работнице инфолинии, водителю и руководству. Доброе и гуманное отношение!»

③ «Пожалуйста, поблагодарите водителя автобуса, который ехал из Кристийне по маршруту 47 в среду, 19 января, в 16:00. Он заметил, как я бегу к остановке в Кристийне, и подождал меня. Хотя он уже начинал движение и выезжал с остановки. Благодаря вниманию водителя автобуса и его доброй воле я вовремя прибыл на автовокзал и на автобус, который доставил меня из города в пригород. Без внимания и заботы вашего водителя автобуса я бы опоздал на последний автобус и должен был ночевать на автовокзале. Большое спасибо вам и вашему водителю автобуса!»

④ «Утром 26 января я сел в автобус номер 64 и хочу похвалить его красивую обстановку. Эти фотографии таллиннского Старого города с голубым небом на удивление доставили мне много радости с утра. Я надеюсь, что вы будете использовать больше таких автобусов.»