UUDISKIRI: Psühholoog-superviisor kutsub nõustamisele

EST:

Hea kolleeg!

Juba paar viimast aastat on meie elus ärevust ja ebakindlust liialt palju. See kõik, mis toimub ümberringi nii kaugel kui lähemal, mõjutab igaühte meist. Vaimse tervise teemale ei ole me varasemalt palju tähelepanu pööranud ega sellest rääkinud. Nüüd on see aga üks olulisemaid valdkondi, et inimene tunneks end terve ja tasakaalukana.

Kuna meie jaoks on oluline, et meie töötajad oleksid terved ning et neil oleks kellegagi vajadusel oma muresid jagada, siis alates 15. märtsist on meie töötajate jaoks olemas psühholoog- superviisor Taimi Elenurm, kelle juurde on oma muredega võimalik minna.

Taimi on pika kogemusega psühholoog, superviisor ja coach. Tema kohta saab täpsemat infot siit: https://supervisioon.ee/team/taimi-elenurm/

Kui sa tunned, et vajad nõustamist ega saa mujalt abi ning toetust, siis on sul võimalus minna ja rääkida.

Seda võimalust saavad kasutada kõik töötajad (eesti ja vene keeles) ning töötajana ei tule sul teha muud, kui leppida temaga ise aeg kokku. Kõik on konfidentsiaalne!

Hoolime üksteisest!

Psühholoogi teenuse kirjeldus

Psühholoogiline nõustamine aitab leida lahendusi keerulistele olukordadele töös, säilitada ja toetada töövõimet ja tööheaolu, luua elutervet töökultuuri, korrastada töösuhteid ja töösse suhtumist. Nõustamise üheks eesmärgiks on leevendada tööstressi ja ennetada läbipõlemist. Psühholoog nõustab töötajaid töökeskkonnas tajutud probleemide korral, toetades lahendustele suunatud hoiakuid ning personaalse haavatavuse vähendamist, töökoormuse ja töö nõuete isikupäraseks kohandamist, töö- ja eraelu tasakaalustamist ning eelnevaga seonduvate isiklike probleemide lahendamist.

Mõned teemad:

 • Tööstressi, -kurnatuse ja läbipõlemise ennetamine.
 • Vaimne tervis ja heaolu, enesejuhtimine ajas.
 • Muudatustega toimetulek ja kohanemine  muutustega.
 • Konfliktide lahendamine ja vahendamine. Keerulised olukorrad ja suhted meeskonnas, sh töökiusamine.
 • Kriisipsühholoogia ja arengunõustamine.
 • Töösuhted.

Psühholoog-nõustaja ja coach: Taimi Elenurm, taimi.elenurm@mail.ee; tel. +372 5150922

NB! Nõustamist saab psühholoog teha nii Zoomis, TLT ruumides, TalTechi, Akadeemia 3 või kokkuleppel töötajaga mõlemale poolele sobivas muus kohas.

RUS:

Дорогой коллега!

Последние несколько лет в жизни происходит много событий, которые вызывают беспокойство и неуверенность. Все, что происходит вокруг нас, далеко или близко, влияет на каждого из нас. На тему душевного здоровья мы не говорили очень много и не обращали на это внимание. Но теперь это стало важной темой, на которую стоит обратить внимание, что каждый чувствовал себя хорошо и уравновешенно.

Для нас очень важно, чтобы наши все коллеги чувствовали себя хорошо, и чтобы у каждого была возможность в случае необходимости поделиться с кем-то своими переживаниями. Именно поэтому начиная с 15 марта у нас появится услуга психолога Тайми Эленурм, с которой можно поделиться всем, что лежит у вас на душе.

Тайми психолог с большим опытом работы, а также личностный тренер. Подробней о ней можно прочитать здесь: https://supervisioon.ee/team/taimi-elenurm/

Если вы чувствуете, что вам необходим совет или поддержка, то можете смело обращаться к Тайми. Услуга психолога доступна для всех работников как на русском, так и эстонском языках. Для того, чтобы попасть на прием к психологу нужно лишь договориться с ней о встрече в удобное время. Услуга конфиденциальна.

Давайте будем заботиться друг о друге!

Описание услуги психолога

Психологическая консультация поможет найти решение сложным ситуациям на работе, сохранить работоспособность, создать благоприятную атмосферу на работе, наладить рабочие отношения и отношение к самой работе.

Одна из целей консультации снизить стресс и предотвратить перегорания на работе.

Психолог поможет разобраться в случае возникновение проблем на работе, поддерживая отношение, ориентированное на решение, и уменьшая личную уязвимость, персонализируя рабочую нагрузку и рабочие требования, поможет найти баланс между работой и личной жизнью, а также решить связанные с этим личные проблемы.

Некоторые темы:

 • Предотвращение перегорания, стресса и эмоционального истощения.
 • Душевное здоровье.
 • Как справиться с изменениями и подстроиться под них.
 • Решение конфликтных ситуаций и посредничество. Сложные ситуации и отношения внутри коллектива, в том числе буллинг.
 • Кризисная психология и консультация по личностному развитию.
 • Взаимоотношения на работе.

Психолог-консультант и личностный тренер: Тайми Эленурм, taimi.elenurm@mail.ee; тел. +372 5150922

NB! Консультация психолога доступна как в электронной среде Zoom, в помещениях TLT, TalTech по адресу Akadeemia 3 или по договоренности между работником и психологом в любом удобном месте.