UUDISKIRI: Hoolime üksteisest!

EST:

Covid-19 leviku kasvuga on jätkuvalt päevakorras teemad, kuidas käituda ning millest juhinduda. Sõnumid on kanalites erinevad ja tihti on palju nõutust, et kuidas selles olukorras ikkagi õige oleks käituda. Ettevõtte mõistes on oluline mõelda eelkõige sellele, et haiguste kasv ja haiguslehtede hulk ei haavaks meie teenuse osutamise võimekust ning kvaliteeti. Meil kõigil tuleb ühiselt pingutada selle nimel, et olla vastutustundlik, suhtuda tervisesse tõsiselt ja hoolida nii iseendast kui kolleegidest.

Siinkohal on asjakohased soovitused, mida oleme iganädalaselt jaganud ning mis lähtuvad terviseteadlikust käitumisnormist. Märksõnad hoida, hoolida ning märgata võiksid olla aga rohkem meie igapäevastes tegevustes.  Me vajame üha enam mõistmist. Mitte kunagi varem ei ole vaimne tervis olnud nii suure pinge all ning seepärast on olulisim märgata kolleegi ja olla talle vajadusel toeks.

Millal Sina kiitsid viimati oma kolleege? Või kiideti Sind? Tõsi ta on, et positiivsus ja üksteise toetamine on praegu rohkem abiks, kui miski muu. Igaüks meist võiks palju rohkem märgata positiivset ja tunnustada kolleege. Meie ettevõtte kultuur sõltub igaühest meist, meie suhtumisest ning käitumisest.

Nagu öeldakse, on jagatud mure pool muret! Ära jää oma muredega üksi, jaga kolleegiga, juhiga, pöördu personaliosakonda või usaldusisiku poole. Kui tunned, et vaimse tervise mured ja stress hiilivad ligi, siis häid soovitusi ning näpunäiteid leiad www.peaasi.ee.

Ilma sõidukijuhtideta ja nende inimesteta, kes igapäevaselt aitavad kaasa sellele, et sõidukid liinile läheksid, ei ole meil teistel siin eriti midagi teha. Seega, teeme kõik selleks, et meie inimesed püsiksid terved ja saaksid igapäevaselt oma tänuväärt tööd teha. Seda samas ka iseennast unustamata!

Irene Metsis, TLT personalijuht

RUS:

В связи с продолжающимся распространением Covid-19, по-прежнему остаются актуальными вопросы о том, как себя вести и чем руководствоваться. Сообщения в разных источниках разнятся и из-за этого часто возникает чувство безысходности, как же себя вести в такой ситуации. С точки зрения компании важно думать в первую очередь о том, чтобы рост заболеваемости и количество больничных листов не сказывались на способности предоставления наших основных услуг, а также не пострадало их качество. Мы должны приложить максимум усилий во имя того, чтобы быть ответственными, серьезно относиться к своему здоровью и заботиться о себе и своих коллегах.

Таким образом актуальны рекомендации, которыми мы еженедельно с вами делимся и которые способствует поддержанию здоровья. Ключевые слова «забота, заботиться и замечать» могут встречаться чаще в нашей жизни. Нам необходимо понимание.  понимания. Никогда еще душевное здоровье не подвергалось такому напряжению, поэтому важно замечать своего коллегу и поддерживать его или ее, когда это необходимо.

Когда вы в последний раз хвалили своих коллег? Или вас похвалили? Это правда, что позитив и взаимная поддержка сегодня помогают больше, чем что-либо еще. Каждый из нас мог бы заметить гораздо больше положительного и отметить заслуги наших коллег. Культура нашей компании зависит от каждого из нас, нашего отношения и поведения.

Как говорится, разделенная проблема – уже полпроблемы! Не оставайтесь наедине со своими заботами, поделитесь с коллегой, руководителем, обратитесь в отдел кадров или доверенному лицу. Если вы чувствуете, что беспокойство о психическом здоровье и стресс подкрадываются, вы можете найти хорошие рекомендации и советы на сайте www.peaasi.ee.

Без водителей и людей, которые ежедневно помогают транспортным средствам выезжать на дорогу, нам здесь больше нечего делать. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы наши сотрудники были здоровы и могли ежедневно выполнять свою полезную работу. Не забывая при это и себя!

Ирене Метсис, руководитель отдела кадров TLT