Tagasiside

Tagasisidele vastame 30 kalendripäeva jooksul selle saamisest vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16.02.2011 määrusele nr 181/2011. Laupäeval ja pühapäeval ning riiklikel pühadel saadetud teavitused loeme kätte saanuks sellele järgneval esimesel tööpäeval.

Tagasiside ankeet