Aktsiaselts Tallinna Linnatransport tutvustus

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte. Kahe pikaajalise kogemusega sõitjateveoettevõtte, Tallinna Autobussikoondise ASi ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi koondumise tulemusena moodustunud suurettevõte, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts, alustas uue nime all ühistransporditeenuste pakkumist 18. juulil 2012. Alates 2020. aasta lõpust kannab ettevõte nime Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT).

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport põhitegevuseks on Tallinna Transpordiametiga sõlmitud lepingu alusel ühisveondusteenuse osutamine Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel bussi-, trammi- ja trolliliinidel. Alates 1. veebruarist 2019, teenindab TLT Tallinnas 75 bussi-, 4 trolli- ja 4 trammiliini, kattes 100% Tallinna ühistransporditeenuste kogumahust. 1. jaanuarist 2021, peale AS Termak liitmist, pakub TLT erivedude teenust.

TLT tegevus tugineb aastakümnete pikkusele kogemusele. Trammiliiklus algas Tallinnas 1888. aastal, kui avati linna esimene hobutrammiliin ehk konka. Juba 1860-ndatest hakkas arenema hobuomnibussiliiklus, mille vahetasid 20. sajandi alguses järk-järgult välja autobussid. Esimesed katsed bussiliiklust käivitada jäid lühiajaliseks või lõppesid pankrotiga, kuni 1922. aastal alustas ettevõtja Fromhold Kangro regulaarse, kõiki toonaseid asumeid hõlmava bussiliiklusega. Trolliliiklus algas Tallinnas 1965. aastal.

1993. aastast teeb ettevõte koostööd rahvusvahelise ühistranspordi assotsiatsiooniga UITP, kui TLT eellkäija, Tallinna Autobussikoondise AS, võeti esimese Eesti ühisveondusettevõttena maailmaorganisatsiooni liikmeks. 1999. aastast osaleti UITP Euroopa Liidu komitee töös vaatlejana ja 2004. aastast komitee täisliikme staatuses. Tegemist on ülemaailmse ühistranspordiorganisatsiooni UITP struktuuris asuva sõltumatu komiteega, mille eesmärk on esindada Euroopa Liidu ühistranspordi vedajate huvisid.

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) on Autoettevõtete Liidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport nõukogu

Lauri Laats

Mustamäe linnaosa vanem, nõukogu esimees

Tanel Kiik

Tallinna abilinnapea

Igor Kravtšenko

Riigikogu liige

Grigori Parfjonov

Tallinna Transpordiameti arengusektori liiklusekspert

Anto Liivat

EBS bakalaureuseõppe juht

Aleksei Kolesnikov

Lingvist Technologies OÜ, operatsioonide juht

Danel Tuusis

ettevõtja

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport juhatus

Kaido Padar

Juhatuse liige

Andrei Novikov

Juhatuse liige

Biometaani tarbivate gaasibusside toetus

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport osaleb koos Tallinna Linnaga projektis „Biometaani tarbivate gaasibusside avalikul liiniveol kasutamise toetamine Tallinna linnas“

Projekti toetab läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis“ 4 miljoni euroga Euroopa Ühtekuuluvusfond.