Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Koolitused

Aktsiaseltsile Tallinna Linnatransport on Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 4.10.2012. a käskkirjaga nr 503 väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhtide koolitamiseks B-, C-, CE- ja D-kategoorias.

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) koolituskeskus pakub järgmisi kursusi ja koolitusteenuseid:

 • D-kategooria sõiduki juhtide (bussijuhtide) ettevalmistamine ja nende kutseoskuste
  määramine
 • C- ja CE-kategooria sõiduki juhtide ettevalmistamine
 • Bussijuhi täiendusõppe ametikoolituse kursuste korraldamine
 • Trammijuhtide ettevalmistamine

Koolituste läbiviimisel kasutatavad õppekavad vastavad MKM määrusele 27.06.2011 nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ ,mis tagab vajaliku õppekvaliteedi ja õpiväljundite saavutamise. Meie koolituskeskus omab tegevusluba C, CE ja D kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamiseks.

Kursused ja koolitusteenused on tasulised. Üldjuhul kasutatakse kursuse kompleksset maksumust, mida võib tasuda etapiviisiliselt. Võimalik on kokkuleppe alusel ka õppekava erinevate osade eest (teooria, sõit) eraldi tasumine. Info 5111909 või personal@tlt.ee

D-kategooria mootorsõiduki juht

Toimumise aeg

2024. aastal:
05. september – 15. november
12. november – 10.jaanuar 2025

Icon Osalejate arv

Vastavalt registreerunute arvule.
Õppegrupi suurus kuni 25 inimest.

Icon Õppetunde

20 teooria tundi
20 sõidutundi

Icon Toimumise koht

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Icon Hind

TLT-sse trollijuhina tööle asujatele tasuta.
Tavahind 1220€ (1000 € k-ta)

Tingimused

 • vanus vähemalt 24 aastat
 • juhistaaž (v.a. esmane juhiluba) vähemalt 2 aastat
 • Eesti kodakondsus või rahvastikuregistrisse kantud elamisluba
 • kehtiv kutselise mootorsõiduki juhi tervisetõend (II kategooria)

Pärast koolitust peab õpilane

 • Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
 • Tundma bussi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
 • Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
 • Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
 • Oskama sõitjaid korrektselt teenindada.
 • Kasutama bussi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Bussijuhi ametiõppe täienduskoolitus

Toimumise aeg

2024. aastal:
17. juuni - 20. juuni (eesti keeles)

Icon Osalejate arv

Vastavalt registreerunute arvule.
Õppegrupi suurus kuni 25 inimest.

Icon Õppetunde

35

Icon Toimumise koht

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Icon Hind

225.70 € (185 € k-ta)

Pärast koolitust peab õpilane:

 1. Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
 2. Tundma bussi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
 3. Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
 4. Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
 5. Oskama sõitjaid korrektselt teenindada.
 6. Kasutama bussi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Trammijuhi kursused

Toimumise aeg

Vastavalt vajadusele

Icon Osalejate arv

Vastavalt registreerunute arvule.
Õppegrupi suurus kuni 25 inimest.

Icon Toimumise koht

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Icon Hind

1952 € (1600 € k-ta)


Tingimused

 • vanus vähemalt 21 aastat
 • juhistaaž (v.a. esmane juhiluba) vähemalt 2 aastat
 • Eesti kodakondsus või rahvastikuregistrisse kantud elamisluba
 • kehtiv kutselise mootorsõiduki juhi tervisetõend (II kategooria)

Pärast koolitust peab õpilane

 • Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
 • Tundma trammi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
 • Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
 • Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
 • Oskama sõitjaid korrektselt teenindada.
 • Kasutama trammi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

C-kategooria mootorsõiduki juht

Toimumise aeg

2024. aastal:
05. september – 15. november
12. november – 10.jaanuar 2025

Icon Osalejate arv

Vastavalt registreerunute arvule.
Õppegrupi suurus kuni 25 inimest.

Icon Õppetunde

20 teooria tundi
10 sõidutundi

Icon Toimumise koht

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Icon Hind

671 € (550 € k-ta)

Tingimused

 • vanus vähemalt 21 aastat
 • juhistaaž (v.a. esmane juhiluba) vähemalt 2 aastat
 • Eesti kodakondsus või rahvastikuregistrisse kantud elamisluba
 • kehtiv kutselise mootorsõiduki juhi tervisetõend (II kategooria)

Pärast koolitust peab õpilane

 • Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
 • Tundma veoauto üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
 • Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
 • Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
 • Oskama nõuetekohaselt kinnitada veost.
 • Kasutama veoki juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

CE-kategooria mootorsõiduki juht

Toimumise aeg

2024. aastal:
05. september – 15. november
12. november – 10.jaanuar 2025

Icon Osalejate arv

Õppegrupi suurus kuni 25 inimest.

Icon Õppetunde

10 teooria tundi
10 sõidutundi

Icon Toimumise koht

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Icon Hind

732 € (600 € k-ta)

Tingimused

 • vanus vähemalt 21 aastat
 • C-kategooria juhiluba
 • Eesti kodakondsus või rahvastikuregistrisse kantud elamisluba
 • kehtiv kutselise mootorsõiduki juhi tervisetõend (II kategooria)

Pärast koolitust peab õpilane

 • Täitma ohutult Liiklusseaduse ja liiklusreeglite nõudeid.
 • Tundma autorongi üldehitust ja käsitsemisjuhendit.
 • Teadma liiklusohutuse põhialuseid ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid.
 • Omama lugupidavat hoiakut kaasliiklejate, sõitjate ja looduskeskkonna suhtes.
 • Oskama nõuetekohaselt kinnitada veost.
 • Kasutama autorongi juhtimisel sujuvaid ja säästlikke juhtimisvõtteid.

Teooria- ja sõiduõpetajad

Peeter Johannson

Teooriaõpetaja

Mootorsõidukijuhi õpetaja alates 1990. aastast.
Õpetab D-, C- ja CE-kategooria kursustel.

Mati Malein

Mati Malein

Sõiduõpetaja

Mootorsõidukijuhi õpetaja alates 1980. aastast.
Õpetab D- ja C-kategooria kursustel.

Kalmer Saare

Sõiduõpetaja

Mootorsõidukijuhi õpetaja alates 1995. aastast.
Õpetab D-kategooria kursustel.

Paavo Püvi

Paavo Püvi

Sõiduõpetaja

Mootorsõidukijuhi õpetaja alates 1982. aastast.
Õpetab D-, C- ja CE-kategooria kursustel.

Kõikidel mootorsõidukijuhi õpetajatel on õpetajakogemust üle paarikümne aasta ning nad vastavad mootorsõidukijuhi õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Mootorsõidukijuhi õpetajad on iga viie aasta tagant suunatud kohustuslikule erialasele täiendkoolitusele ning läbinud atesteerimise. Lisaks on kõik õpetajad läbinud vastava kategooria mootorsõiduki juhile ettenähtud ametikoolituse.