Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

4. trammiliini rekonstrueerimine

Tallinna 4. trammiliini marsruut kaardil

Tallinna 3. ja 4. trammiliini taristu uuendamise raames rekonstrueeriti 6 kilomeetrit rööbasteed koos aluskihiga (asendati puitliiprid betoonalusega ja vahetati rööpad keevitatud rööbaste vastu). Betoonalusele viidi trammitee lõik marsruudil Vabaduse väljak – Vineeri tn. (Pärnu mnt viaduktini), rööbastee lõik Hagudi tänavast Tondi lõppjaamani ja tagasi Hagudi tänavani ning lõik Vineeri tn. – Vabaduse väljaku peatuste vahel. Samuti uuendati Majaka tänaval asuv varem betoonalusele viidud trammitee, mis vajas amortiseerunute asemele uusi rööpaid. Teede betoonalusele viimise vajadus tulenes uute, senisest suurema teljekoormusega trammide liinile jõudmisest. Samal põhjusel rekonstrueeriti ka 3 kilomeetri ulatuses Pärnu mnt trammidepoo rööbasteid ning kilomeetri ulatuses depoosse sisse- ja väljasõidutee koos tagasipöörderingiga. Välja vahetati pöörangud. Uute trammide tarbeks ehitati Vana-Lõuna depoo territooriumile parkimisteede kohale varikatus, mis kaitseb tramme ilmastikuolude eest.

Tööde käigus ehitati Peterburi tee 2 territooriumile 700 meetrit uut trammiteed koos tagasipöörderingi ja kontaktvõrguga ning teostati vajalikud liikluskorralduslikud tööd. Uue lõigu ühendamiseks veoalajaamaga tehti kaabeldustööd ning ehitati uus fooriristmik.

Alajaamade füüsiliselt vananenud tehnika vahetati moodsama ning keskkonnasõbralikuma vastu. Alajaamade rekonstrueerimine oli samuti seotud uue veeremi kasutuselevõtuga, kuna alajaamad peavad vastama uute trammide tehnilistele nõuetele. Kõigis alajaamades asendati 6kV ja 600V seadmed, alaldid ja kaablid. Rekonstrueeriti VAJ1 ajalooline hoone.

Kogu trammiliini nr 4 ulatuses vahetati kontaktvõrk, mis oli samuti vajalik uute trammide energiavajaduse täitmiseks. Vastavalt eelprojektile vahetati välja amortiseerunud kontaktliini kandemastid. Kontaktliine asendati kokku 38 kilomeetri ulatuses.

Lõigul Hobujaama peatus – Kadriorg – Hobujaama peatus teostatud tööd olid seotud uute trammide kasutuselevõtuga lisaks 4. trammiliinile ka trammiliinil nr 3 (Tondi – Kadriorg). Nimetatud lõik oli aastatel 2001 – 2008 juba viidud betoonalusele, kuid uute trammide liinile toomiseks oli vajalik taastada 4. veoalajaamast lähtuv alalisvoolu kaabelliini fiider.

Projekti eesmärgiks oli trammiliikluse kiiruse ja kasutajate arvu suurendamine liinil ning ühistranspordi keskmise kiiruse suurendamine. linnatänavatel, muudeti seniseid liiklusskeeme.

Töövõtja

Töövõtjaks sai Tallinna Linnatranspordi AS-i poolt välja kuulutatud projekteerimis-ehitustööde riigihankel nr 146293 „Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine“ edukaks pakkujaks tunnistatud konsortsium AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse AS ning Ratatek OY pakkumusega, Tööde maksumuseks kujunes 26 040 071,72 eurot.

Tööde teostamise aeg

Tööd teostati veebruar 2014 – september 2015.

Projekteerimine

Tööde teostamise aluseks oli SWECO Projekt AS ning AS Elektritsentrum koostöös valminud eelprojekt, mida täiendati ehitusprojekti mahuni projekteerimis-ehitushanke võitnud konsortsiumi poolt.

Rahastamine

Vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) juhatuse otsusele 28. märtsist 2013 rahastas KIK projekti EL-i ühtekuuluvusfondi säästva transpordi arendamise toetamise meetmest 18,91 miljoni euro ulatuses. Projekti omafinantseering ning kulude katmine projekti esialgset eelarvet ületanud mahus jäi Tallinna linna kanda.

Eelprojekti koostamist finantseeriti Eesti Vabariigi ning Hispaania Kuningriigi vahel sõlmitud rahvusvahelise heitkoguse müügi lepingu (AAUPA) vahenditest.

Ehitusetapid

I. etapp – Peterburi tee tagasipöörderingi ehitus (aprill 2015 – september 2015)

Esimese ehitusetapi käigus jätkati 2014. aastal läbi viidud Peterburi tee ning Majaka tänava ristmiku trammitee pikenduse ehitamist. Peterburi tee tagasipöördering rajati Peterburi tee 2 krundile. Tööde käigus valmisid trammipeatused, trammitee koos kontaktvõrguga ja tänavavalgustus. Peterburi tee tagasipöörderingi ühendamiseks olemasoleva trammiteega paigaldati pöörangud Majaka põigu piirkonda. Tagasipöörderingi vahetusse lähedusse on planeeritud Rail Baltic’u raudteeterminali ehitus, tagasipöörderingilt edasi ühendati trammitee 2017. aastal Tallinna lennujaamaga.

II. etapp – Trammitee rekonstrueerimine suunal Viru ring – Tondi (aprill 2014 – september 2015)

Peamised tööd viidi läbi 2014. aastal koos Kadrioru suunal teostatud töödega. Uute trammide kasutuselevõtuks oli vajalik infrastruktuur viia seisukorda, mis võimaldaks kasutada kuni 70 tonnise registrimassiga tramme. Lisaks rööbasteede uuendamisele oli vajalik välja vahetada kontaktvõrk ning rekonstrueerida ajaamad.

III. etapp – Trammitee rekonstrueerimine suunal Hobujaama peatus – Majaka põik (juuni 2014 – september 2015)

Tööde käigus viidi betoonalusele lõigud, mida ei rekonstrueeritud Tartu mnt ümberehitusel. Sisuliselt puudutab see trammitee lõiku alates Lubja tänavast (nn Lubja tõus või Lasnamäe tänav) kuni Majaka tänava ja Peterburi tee ristmikuni. Tööst jäi välja Peterburi tee ääres kulgev trammitee lõik, kuhu jäävad sõitma vaid kergemad trammid.

IV. etapp – Trammi kontaktvõrgu vahetus Hobujaama peatuse ja Kadrioru vahelisel lõigul (juuli 2014 – november 2014)

Kadriorgu suunduv trammitee viidi 2008. aastal täies ulatuses betoonalusele. Uute trammide kasutuselevõtuks oli vajalik vahetada vaid kontaktvõrk Hobujaama peatuse ning Kadrioru vahelisel lõigul.