Elektribusside, laadimistaristute ja keskhaldustarkvara hankimine