Kaheteistkümne vana ühistranspordisõiduki utiliseerimine

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts kutsub Teid esitama hinnapakkumist müügikonkursil nr 5-1/677 „Kaheteistkümne vana ühistranspordisõiduki utiliseerimine“. Utiliseeritavate 10 bussi ja 2 trolli andmed on välja toodud kutse tehnilises kirjelduses. Hinnapakkumise esitamise aeg 07. jaanuar 2021 kell 14:00 e-posti aadressile Merilii.Laanepere@tlt.ee

Müüdavaid sõidukeid on võimalik enne pakkumise tegemist üle vaadata. Sõidukite vaatamise ajad ja kontaktid on kirjas kutse dokumentides.

Kirjalik kutse
Pakkumuse vorm