Tavajäätmete ja ohtlike jäätmete mahutite rendi, veo- ja käitlusteenuse tellimine