Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Teabenõue

Teabenõue on TLT-le esitatud taotlus olemasoleva ja avalike ülesannete täitmist puudutava teabe saamiseks.

Teabenõue ei ole vihjete edastamiseks, selgituste saamiseks, seisukohtade avaldamiseks, kaebuse esitamiseks.

Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Teabenõude täitmise tähtaega võib pikendada kuni 15 tööpäevani. Teabenõuet, mille täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida, analüüsida ja selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras 30 kalendripäeva jooksul.

Avaliku teabe seadus

Teabenõude ankeet