Bussi tellimine

Alates 01.10.2022 on teenuse osutamine peatatud. Kõik hetkel kinnitatud tellimused täidetakse vastavalt kokkulepetele. Lisainfo telefonil +372 643 4122 või tellimine@tlt.ee

Säilib koolibusside teenus.

Bussi tellimise ankeet

Tellitavate busside veerem

Võimalus tellida koolibusse. Tutvustav video siin.

Võimalus tellida busse sotsiaaltranspordiks. Tutvustav video siin.