Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TLT: ühissõiduki teenindusmahu kasv on kaasa toonud lisatööjõu vajaduse

Täna töötab TLT-s 1400 sõidukijuhti, kuid mahtude kasv ning soov tagada kvaliteetset ja järjepidevat liinivõrgu teenindamist on loonud olukorra, kus Tallinna Linnatransport on valmis värbama veel 40-50 sõidukijuhti. 

AS Tallinna Linnatranspordi personalijuht Irene Metsis tõi välja, et kuigi TLT on järjepidevalt koolitanud ja värvanud uusi sõidukijuhte, siis hetkeolukord nõuab kiiret lisavärbamist.
„Tänu liinimahtude suurenemisele kuni 5%-ni vajame lähiajal juurde kümneid uusi bussijuhte. Kuna ka sesoonsed haigestumised ning inimeste plaanilised puhkuseajad vajavad katmist, siis on tarvilik suurendada töötajaskonda,“ sõnas Metsis.  

Personalijuht lisas, et kiire lisavärbamine on tänases olukorras kindlasti väljakutse, kuna nõudlus kvalifitseeritud tööjõu osas on kõrge.   
„TLT eeliseks on kindlasti see, et pakume nii D-kategooria mootorsõidukijuhi kui ka bussijuhi täiendkoolitusi. Kui amet pakub huvi, siis meie kursustel saab omandada nii vajaliku kategooria kui ka ametikutse,“ kirjeldas Metsis. 

Keskmist juhiprofiili on personalijuhi sõnul keeruline kirjeldada, kuna kollektiivis on nii nooremaid kui vanemaid, nii eesti- kui ka venekeelseid mehi ja naisi. Teatav juhiprofiil joonistub aga sõidukipõhiselt välja.  
„Bussirooli keerab täna küll rohkem mehi, kuid meil on ka palju tublisid naisbussijuhte, trollide puhul näeme sama tendentsi. Naiste seas on hetkel trammijuhi amet eriti populaarne ning ka üldine huvi trammijuhi ameti vastu on suur – näiteks selle aasta trammijuhtide kursuse grupp täitus juba kolmandal päeval,“ kommenteeris Metsis. Ta lisas, et hetkel on bussijuhte 1212, kellest naisi on 174 ehk 14,3%; trammijuhte 137, kellest naisi on 113 ehk 82,5% ja trollijuhte 110, kellest naisi on 63 ehk 57,3%. 

Personalijuht tõi välja, et boonuseid ühissõidukijuhiks saamisel on mitmeid ning samuti ei tasu peljata ameti keerukust.
„Näiteks uute ja kaasaegsete bussidega opereerimine on täna kindlasti kõigile jõukohane, olulisim on soov bussijuhi tööd teha ja meie omalt poolt saame juba pakkuda vastavaid koolitusi, et soovist saaks tegelikkus,“  julgustas Metsis. 

Ta lisas, et hüvesid on veel mitmeid, näiteks on sõidukijuhtidel 35 päeva puhkust ning ka töötasu on bussijuhtide seas konkurentsivõimeline.

„Meie töötajad saavad ühtlasi tasuta kasutada erinevaid ujulaid ja spordisaale, lisaks on sõidukijuhtidel ka massööri ja vaimse tervise nõustamise võimalus. Samuti kompenseerime ka haiguspäevi, teeme vahvaid ühisüritusi ning kindlustame ka töötajate transpordi töölt koju ja kodust tööle enne ja pärast ühistranspordi töö algamist või lõppemist,“ kirjeldas Metsis. 

Uue töötaja teekond ühissõidukijuhiks saamisel sõltub osaliselt sellest, kas tal eelnevalt on D-kategooria juhiluba olemas või mitte. 
„Kui uuel tulijal D-kategooria juhiluba puudub, siis ootame teda meie ettevõttes korraldatavale D-kategooria mootorsõidukijuhi kursusele. Kui aga D-kategooria juhiluba on olemas, tuleb läbida bussijuhi ametiõppe täiendkoolitus. Kui ka see on olemas, tuleb vaid läbida uue bussijuhi esmakoolitus, kus jagatakse üksikasjalikku infot busside, meie ettevõtte üldise töökorralduse ning bussijuhi töö iseärasuste kohta,“
kommenteeris Metsis ja lisas, et kõik koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles, vastavalt sellele, kuidas inimesel endal on mugavam õppida.