Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Aasta Tallinna Linnatranspordi ASis

Veidi enam kui aasta tagasi usaldati mulle juhtida pealinnale ühistransporditeenust pakkuv Tallinna Linnatranspordi AS. TLT ASi juhatuse esimeheks kandideerides teadsin vastutuse suurust ning olin enda jaoks selgeks mõelnud võimalused, kuidas avalikku skandaali sattunud ettevõtet võimalikult kiirelt kriisist välja tuua. Ühistransport polnud eelnevalt minu tegevusala, ent omasin piisavalt juhtimiskogemusi ning tahet end lühikese ajaga valdkonnas toimuvaga kurssi viia. Aasta TLT ASi juhatuse esimehena on olnud keeruline väljakutse, ent tehtu on kandnud vilja. Teeme juhatuses kõik selleks, et TLT AS oleks avatud ning läbipaistva juhtimisega ning kvaliteedile suunatud arengustrateegiaga ettevõte. Minna on veel pikk tee, aga oleme sellega alustanud.Aasta jooksul oleme elanud läbi ka äärmiselt keerulisi aegu, olgu selleks endiste juhtide poolt ettevõtte mainele ja organisatsiooni toimimisele tekitatud kahju korvamine ning juhtimiskultuuri põhjalik ümberkorraldamine või siis 10% eraettevõtte teenindada olnud Tallinna ühistranspordi liinivõrgu normaalse ettevalmistusajata ülevõtmine. Olgu märgitud, et see 10% võrdub kogu Tartu linna ühistranspordi mahuga. Proovile pandi nii uue juhtkonna oskused ja meeskonnatunnetus kui ka töötajaskonna tahe liikuda edasi uues kvaliteedis. Me saime hakkama.

Kaasaegne ettevõte.

TLT ASi ülesandeks on tagada Tallinnas kaasaegne ühistransport. Ei piisa sellest, et reisijad mis tahes viisil kodust tööle ja töölt koju toimetada, vaid oluline on ühistransporditeenuse kvaliteet – mugavus, otstarbekus, ohutus ja keskkonnasõbralikkus. Nende eesmärkide saavutamiseks peab lisaks moodsale veeremile tagama ka tugiteenuste vastavuse kaasaja nõudmistele.Meie ettevõttes on toimunud aasta jooksul asjaajamises ja hanketoimingutes mitu olulist arendust, millest meie teenuse kasutajatel ei pruugi aimugi olla, ent mis oluliselt avardavad TLT ASi võimekust parima ühistranspordi pakkumisel.Oluline oli viia TLT ASi seni paberipõhiselt toiminud dokumendihaldus elektroonilisele platvormile. Täna liigub kogu meie dokumentatsioon Directo ja Delta platvormide kaudu, mis välistab võimalikud segadused asjaajamises, hoiab oluliselt kokku aega ning tagab organisatsiooni läbipaistvuse.Mõne kuu eest võtsime kasutusele Eestis ainulaadse ostukeskkonna infosüsteemi Etend,kus pakkumise saavad esitada kõik registreeritud varuosamüüjad. Süsteem on meie enda spetsialistide poolt välja töötatud ja otseselt meie vajadusi arvestav. Tänu sellele on tagatud õiglane turuhind ja saavutatud oluline kokkuhoid. Kulutused varuosadele on langenud kuni 20%. Süsteem on praktiline – pakkumiste esitamine, kutsete edastamine, menetlemine ja soetuse vormistamine toimub elektroonilises keskkonnas ning edukas pakkuja selgub vastavalt riigihangete läbiviimise korrale. Välistatud on tarnijate subjektiivne eelistamine.Digitaliseerimine on jõudnud ka sellisesse olulisse lülisse nagu remonditöökojad, kus tööprotsessid on muutunud jälgitavaks. Teostatud tööde andmebaas annab ülevaate veeremi tehnilisest seisukorrast ja aitab planeerida hooldust. Kasvanud on tööviljakus, sest igale töötajale antakse ette optimaalne aeg vajalike operatsioonide teostamiseks ja seda järgitakse. Tulemuseks on töö parem korraldus ja tehniliste probleemide ennetamine.

TLT ASi tulevikuvaade.

Aastaga oleme saanud paika ka ettevõtte keskpika tulevikuvaate. Me ei rahuldunud lihtsaima võimalusega, jätkata senise diiselkütusel töötava bussipargiga, vaid otsustasime veeremi uuendamiseks soetada 3-4 aastaga 350 uut gaasibussi. See viib busside keskmise vanuse praeguselt 9,4 aastalt 5 aastani, mis vastab Euroopa parimatele näitajatele. Kui uute trammide liinile toomine ja vanade täielik renoveerimine muutis trammisõidu linlaste seas populaarseks, siis kindlasti hakatakse sellise hulga kaasaegsete busside liinidele toomise järel ka bussitransporti kõrgemalt hindama.Iga gaasibussiga väheneb süsinikheitmete emissioon 48 tonni võrra aastas, mis 350 bussi puhul tähendab aastas vähem 16 800 tonni kahjulikke heitmeid. Gaas on ka diislist poole odavam, mis annab TLT ASi praegu bussikütusele kulutatava 14,5 miljoni juures märgatava kokkuhoiu.Eesti Energiaga teeme koostööd elektribusside katsetamiseks praktilises töös. Kevadel testisime Mercedese elektribussi, novembris teeme uued katsesõidud. Järgmisel aastal plaanime käivitada rohelise liin, kus hakkab sõitma 7-8 elektribussi.Elektribusside töökindlus ja kvaliteet kasvavad, jääb üle vaid loota, et ka hind, mis praegu on tavabussist kaks korda kallim, tulevikus kahaneb.

Töine aasta.

Aasta Eesti suurima ühistranspordiettevõtte juhatuse esimehena on andnud hindamatuid kogemusi ning aidanud mul paremini mõista ühistranspordisektoris toimuvat. Leidsin, et olulisemaid TLT ASi ning ühistranspordi arenguteemasid laiemalt, pole mõtet arutada üksnes kitsas juhatuse ringis, vaid kindlasti oleks kõigil valdkonna vastu sügavamalt huvitunutel ja ka ettevõtte töötajatel, kasulik end nendega kurssi viia. Sellepärast alustangi blogis oma mõtete jagamist. Loodan, et suudan vähemalt paaril korral kuus tähtsaimad teemad jälgijateni tuua ning et minu blogipostitused väärivad lugemist.TLT AS otsib järjekindlalt uusi lahendusi ja võimalusi, kuidas hoida kokku kulusid, suunates need ettevõtte arengusse. Meie juhtkonnas on kujunenud välja loov, ühtsetele meeskonnaväärtustele orienteeritud õhkkond, ning see innustab.