Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

AITAME KOOS TAGADA TURVALISUSE LINNALIIKLUSES

Eelmisel aastal registreeriti Tallinna ühistranspordis üle 200 inimese kukkumisega seotud õnnetuse, nendest rohkem kui 50 lõppesid tõsise vigastusega. Enamikel juhtudel on põhjuseks olnud kaasliiklejate ettearvamatu käitumine linnaliikluses. Teenindusettevõttena soovime pakkuda meie klientidele parimat ja turvalist teenust ning kutsume seepärast ühiskonda üles tagama koos turvalisust linnaliikluses.

TLT teenindusdirektori Hannes Falteni sõnul sõidab Tallinnas igapäevaselt ühistranspordiga ligi 300 000 inimest, aasta jooksul teenindame enam kui 100 miljonit reisijat. TLT statistika järgi juhtus eelmisel aastal ühissõidukitega 486 liiklusjuhtumit, kus õnnetuse põhjustajaks tunnistatud teine sõiduk. Kokku on sama perioodi jooksul registreeritud üle 200 kukkumise ühissõidukites, nendest 50 juhtumit lõppesid tõsise tervisekahjustusega.  „Paljud ei mõtle sellele, et linnatranspordi sõiduvahendid ei ole nagu tavalised autod, kus inimesed istuvad kindlalt oma toolis, turvavöö kinnitatud. Bussides, trammides ja trollibussides on tavapärane, et inimesed võivad seista ka püsti. See tähendab, et kui transpordivahend peaks ohtlikus olukorras järsult pidurdama, võivad selles sõitvad inimesed kaotada tasakaalu, end kuskile vastu ära lüüa või koguni kukkuda,“ selgitab Hannes Falten, lisades, et mõtlemata manöövrid ja ootamatud ümberreastumised ühissõiduki ette on peamised põhjused, miks ühistranspordijuhid on sunnitud järsult pidurdama. „Linnatranspordi sõidukid on rasked, nende pidurdusteekond on pikk. Ohtliku olukorra kujunedes ei ole ka kõige professionaalsemal juhil muid võimalusi, kui valida kahe halva variandi vahel – kas vajutada järsult pidurit või mitte,“ ütleb Falten.  „Need ei ole juhtidele kerged otsustamise hetked, sest loomulikult püüavad nad kokkupõrget igati vältida. Ühissõidukis kukkunud inimeste pahameel langeb aga tihtipeale juhi peale, kuna nad ei tea, mis täpsemalt juhtus ja miks pidurdamine vajalik oli,“ toob Hannes Falten näite.

Hannes Falten paneb ka linnatranspordi kasutajatele südamele, et ühistranspordis püsti seistes tuleks alati kinni hoida ja leida ka jalgadele toekas asend, võimalusel leida endale istekoht ning ka istudes mitte unustada postist, istmest või käepidemest kõvasti kinni hoida. „Kõik meie liinil sõitvad bussid, trammid ja trollibussid on varustatud erinevatel kõrgustel käepidemetega, et igaüks leiaks parima haarde. Vanematele, lapseootel ja teistele erivajadustega reisijatele tuleks ühistranspordis istekohta pakkuda ning vajadusel vabastada vankri ja ratastooli koht. Ja seda mitte ainult viisakusest, vaid ka selleks, et neid ohtlikest olukordadest säästa,“ kirjeldab TLT teenindusdirektor elementaarseid käitumisreegleid. „Abistame kaassõitjaid selliselt nagu sooviksime, et sind ennast aidataks, kui vajad abi,“ lisab Falten.

TLT teenindusdirektori sõnul ettevõte koolitab järjepidevalt sõidukijuhte regulaarsetel ametioskuste täiendkoolitustel. „Samuti oleme käivitanud alanud aastal täiesti uue koolitusprogrammi ettevõttega liitunud uutele bussijuhtidele. Kogenud koolitajad annavad uutele juhtidele teoreetilisi teadmisi, lisanduva praktilise koolituse käigus sõidetakse bussiga läbi meie linna kõige keerulisemad, koormatumad ja olulisemad sõlmpunktid, kus suure kogemuse ja reaalse bussiliinidel töötamise kogemusega koolitaja annab edasi olulisi teadmisi“, ütles Falten lisadest, et ühissõidukijuhtidelt, kes veedavad suurema osa oma päevast liikluses, eeldatakse head pingetaluvust ja ettenägelikkust, et ootamatutes olukordades hakkama saada ja rahu säilitada. „Paljud ei teagi, et Tallinna Linnatranspordi juhid sõidavad kokku aastas maha umbes 32 miljonit kilomeetrit. Eelmisel aastal kasutas meie teenuseid ligi 100 miljonit reisijat. See teeb rõõmu, et meiega tahetakse reisida, kuid seab samas oma klientide turvalisuse tagamisele veelgi kõrgemad nõudmised,“ tõdeb Falten, kutsudes üles kasutama rohkem ühistransporditeenust ja austama trolli-, trammi- ja bussijuhte, kes teevad oma parima, et pakkuda ka närvilises liikluspildis turvalist teenust. „Kui kõik liiklejad oleksid üksteise suhtes mõistvamad ja tähelepanelikumad, oleks meie linnaliiklus veelgi turvalisem. Kõigi liiklejate suurem hoolivus aitab vähendada ohtlikke olukordi ja õnnetusi,“ ütleb Hannes Falten.

TLT teenindab igapäevaselt Tallinnas inimesi 72 bussi-, 4 trolli- ja 4 trammiliinil, millel sõidab tööpäeva tipptundidel 441 bussi, 47 trammi ja 32 trolli.