Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

AS TLT poolt opereeritav trammitee on heas seisus

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, teostas ajavahemikul oktoober 2022 – mai 2023 Tallinna trammiteede auditi, mille tulemusel selgitati välja trammiteede kogupikkuse (42 km) ulatuses rööbaste seisund ning enam tähelepanu pälvivad lõigud.

TLT tehnikadivisjoni direktori Toomas Hirve sõnul on olukorras, kus Vanasadama trammiühenduse väljaehitamisega astub Tallinna trammiliiklus uude arenguetappi, väga oluline pöörata tähelepanu ka olemasoleva trammitaristu toimekindlusele.

Auditi praktilised mõõtmised teostati spetsiaalse täppisagregaadi KRAB Slight abil. Kogu töö  teostati öötundidel, et trammide igapäevast liiklust mitte segada.

Auditi käigus pöörati tähelepanu järgmistele aspektidele:

  • Rööbaste kõikumine pikisuunas, tuvastades tekkinud ebatasasused.
  • Rööbaste omavaheline ristandkõrguste erinevus, mis tekitab trammi õõtsumist.
  • Välimise rööpa kõrgendused kurvides, mis tagavad tramm piisava läbivuskalde.
  • Vasaku ja parema rööpa joondumine kesktelje vaates, mis näitab rööbaste amortisatsiooni taset.
  • Rööpavahe püsivus, mis on Tallinna trammiteedel 1067 mm.

Saadud mõõtmisandmetest lähtudes tehti põhjalik analüüs, mis tuvastas nii hetkeolukorra, kui vajalikud hooldus- ning remonditööd.

„Üldine hinnang Tallinna trammiteede seisukorrale on hea ning seda eriti viimastel aastatel põhjalikult rekonstrueeritud lõikudel. Mõnedel üksikutel lõikudel vajavad rööpad lähitulevikus siiski uuendamist ning vastavate tööde ajagraafik on hetkel koostamisel,“ selgitas Toomas Hirve.

AS Tallinna Linnatransport opereerib pealinna trammiliine 20 CAF, 12 KT-6, 26 KT-4 ja 6 Retrotrammiga. Koos Vanasadama trammiliini valmimisega jõuab Tallinna lisaks olemasolevatele trammidele 23 moodsat kuni 300 reisijat mahutavat PESA trammi. Tallinna trammiteede kogupikkus on ca 42 kilomeetrit ning Vanasadama trammiliiniga lisandub sellele veel ca 4,5 kilomeetrit. Täna on Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis tööl 135 trammijuhti.

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport on võtnud eesmärgiks muutuda pelgalt tehnilisest teenusepakkujast tõeliselt sõitjatele pühendunud teenindusettevõtteks.