Põhiväärtused

Kinnitatud 23.11.2022 juhtimissüsteemi käsiraamatuga

TLT kollektiiv lähtub oma töös järgmistest põhiväärtustest:

  1. pühendumine – teha oma tööd võimalikult hästi ja anda endast parim, et pakkuda tänapäevaseid lahendusi sõitjatele mugavaks ja turvaliseks ühistranspordiga liikumiseks;
  2. meeskonnatöö – moodustada ühtne meeskond, kuhu kuuluvad oma ala asjatundjad, kelle tööst sõltuvad töötajate ning ettevõtte võimalused arenguks, töökeskkonna turvalisus ja töötajate heaolu;
  3. kliendikesksus – lähtuda TTA-le, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile (edaspidi TSTA) ja sõitjatele antud lubadustest jõuda ühistranspordiga graafikujärgselt, mugavalt ja turvaliselt valitud marsruudil sihtpunkti. Reageerida TTA, TSTA ja sõitjate põhjendatud nõudmistele ja soovitustele, et parandada ühistranspordi teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust;
  4. kvaliteet – tagada TLT kasutada olevate võimalustega parim kehtestatud nõuetele vastav ühistranspordiga teenindus. Selleks koolitada töötajaid, uuendada ühissõidukiparki ja võtta kasutusele nutikaid lahendusi transporditeenuse mugavaks, kiireks ja sujuvaks tagamiseks. Arendada järjepidevalt oma töökorraldust, järgida kohalduvaid nõudeid ja teha tulemuslikku koostööd võtmepartneritega;
  5. uuenduslikkus ja paindlikkus – kasutada oma töös uudseid lähenemisi, töövahendeid ja meetodeid;
  6. keskkonnasõbralikkus – keskenduda oma tegevuses ümbritseva keskkonna kaitsmisele sh saastamise vältimisele ning arvestada tegevuse keskkonnamõjuga nii transporditeenuse osutamisel kui ka TLT tugitegevuste osas.