Põhiväärtused

Kvaliteedijuhtimissüsteemi käsiraamat
Juhtimispõhimõtted

TLT kollektiiv lähtub oma töös järgmistest põhiväärtustest:

  1. Pühendumine – teha oma tööd võimalikult hästi ja anda endast parim, et pakkuda tänapäevaseid lahendusi sõitjatele mugavaks ja turvaliseks ühistranspordiga liikumiseks;
  2. Meeskonnatöö – moodustada ühtne meeskond, kuhu kuuluvad oma ala asjatundjad, kelle tööst sõltuvad töötajate ning ettevõtte võimalused arenguks, töökeskkonna turvalisus ja töötajate heaolu;
  3. Kliendikesksus – lähtuda TTA-le ja sõitjatele antud lubadustest jõuda ühistranspordiga graafikujärgselt, mugavalt ja turvaliselt valitud marsruudil sihtpunkti. Reageerida TTA ja sõitjate põhjendatud nõudmistele ja soovitustele, et parandada ühistranspordi teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust;
  4. Kvaliteet – tagada TLT kasutada olevate võimalustega parim kehtestatud nõuetele vastav ühistranspordiga teenindus. Selleks koolitada töötajaid, uuendada ühissõidukiparki ja võtta kasutusele nutikaid lahendusi transporditeenuse mugavaks, kiireks ja sujuvaks tagamiseks. Arendada järjepidevalt oma töökorraldust; järgida kohalduvaid nõudeid; teha tulemuslikku koostööd võtmepartneritega;
  5. Uuenduslikkus ja paindlikkus – kasutada oma töös uudseid lähenemisi, töövahendeid ja meetodeid;
  6. Keskkonnasõbralikkus – arvestada oma tegevuses mõju ümbritsevale keskkonnale – nii transporditeenuse osutamise kui ka ettevõtte tegevuse osas.