Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TAK-i 85. aastapäev

29. mail 2007 tähistas Tallinna Autobussikoondis 85. aastapäeva ja Tallinna linn ühtlasi regulaarse linnabussiliikluse 85. tähtpäeva.

Juubeli puhul toimus vanasõidukite rongkäik marsruudil: Hobujaama tänav – Viru ring – Pärnu mnt – Vabaduse väljak – Harju tn – Raekoja plats ja Tallinna Raekoja platsil pidulik üritus linnarahvale : aastapäevatervitused, rongkäigu pidulik vastuvõtmine, tutvumine vanasõidukitega, fotonäitus “Tallinna bussiliiklus läbi aegade”, kronoloogiaraamatu “Autobussiliiklus Tallinnas” esitlus ja juubeli eripostkaardi tembeldamine Eesti Posti poolt. Esines Järvamaa pritsimeeste orkester.

Regulaarse bussiliikluse alguseks Tallinnas võime lugeda linnavalitsuse poolt arhitektile ja ettevõtjale Fromhold Kangrole 22. mail 1922. aastal loa andmist viie bussiliini pidamiseks Tallinnas ja linnalähedastel marsruutidel: Vene turg (praegu Viru väljak) – Tartu maantee, Vabaduse plats – Seevald, Vene turg – Kalamaja, Vene turg – Pirita ja Vene turg – Kose. F. Kangro bussid, garaaž ja väike töökoda koos bussijuhtide, konduktorite, liinikorraldajate ja remondimeestega panid aluse Tallinna regulaarbussiliiklusele ja olid järjepidevuse alusel tänase Tallinna Autobussikoondise eelkäijaks. 

Linnapea E. Savisaare juubeliõnnitlus Tallinna Autobussikoondise kollektiivile

Austatud Tallinna Autobussikoondise juhatus ja töötajad, head külalised!

Ma tahaksin Teid kogu südamest õnnitleda tänasel Tallinna Autobussikoondise ja linnabussiliikluse 85-ndal aastapäeval.
See on eelkõige Teie pidupäev, kes te teete igapäevaselt seda rasket ja vastutusrikast tööd ning teenite linnarahvast.

Tallinna Autobussikoondis on olnud Tallinna linnale hea partner. Ma usun, et üheks määravaks teguriks hea koostöö puhul on olnud kindlasti inimesed.
Linna soov on igati väärtustada bussijuhi elukutset, tõsta see taas au sisse ning kasvatada peale uus ning teotahteline põlvkond. Väärtustamine peab käima eelkõige läbi tunnustamise aga vähem tähtis pole ka väärilise tasu maksmine.

Ühiskondlik transport on linna vereringe, ilma milleta linnas elu ei toimi. Bussiliiklusel on ääretu vastutuskoorem linlaste heaolu tagamisel. Enam ei ole võimalik ette kujutada elu Tallinnas ilma bussiliikluseta. Meil on 56 bussiliini, kogupikkusega 628 kilomeetrit. Ja tipptunnil sõidab Tallinnas 308 bussi.

Tänasel pidupäeval on hea tõdeda, et juba jaanipäeva paiku saabuvad meile 40 uut ja mugavat linnaliinibussi, mis muudavad ka juhtide töötingimused paremaks.
Tihedas linnaliikluses aitab sujuva ühistranspordi korraldamisele kaasa kindlasti ka ühistranspordi radade rajamine. Sellel aastal ehitab linn juurde 2,8 km ainult ühistranspordile mõeldud teid.

Ideid ühistranspordi paremaks korraldamiseks on palju, tähtis on omada kogemustega partnereid, kellega ühiselt see töö ära teha. Ja kogemustest Tallinna Autobussikoondises juba puudust ei tule.
On märkimisväärne, et 85 aastase ettevõtte töötajate ridadest leiame me inimesi, kes on seal töötanud üle poole sellest ajast.

Tahaks esile tuua bussijuht Robert Marleni, kes töötab Tallinna Autobussikoondises juba 52 aastat järjest. Tänase juhtkonna raudvara Hugo Linholm, 42 aastat.
Kokku 31 töötajat saavad täna kuldsed teeneteplaadid 40-ne ja rohkem töötatud aasta eest. Homme antakse üle hõbedased teeneteplaadid 71-le 30-40 aastat töötanud inimesele.
Need on näitajad, mida on vähestel ettevõtetel inimkapitali osas vastu panna.

Mul on hea meel täna üle anda ka 4 linna Raemedalit, kui erilised tunnustused teie tublidele töötajatele.

Ma soovin kõigile jõudu ja jaksu efektiivse linnabussiliikluse korraldamisel, innovaatilisust uute ideede käivitamisel ning toredat tänast pidupäeva!

Tänan!

Linnapea andis raemedalid teenekatele TAK-i töötajatele

Tallinna Raekojas tähistati 29. mail 2007 Tallinna Autobussikoondise ja Tallinna regulaarse linnabussiliikluse 85. aastapäeva piduliku aktusega, kus osalesid ka Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja linnapea Edgar Savisaar.

“Linna soov on igati väärtustada bussijuhi elukutset, tõsta see taas au sisse ning kasvatada peale uus ning teotahteline põlvkond,” ütles linnapea Edgar Savisaar. “Väärtustamine peab käima eelkõige läbi tunnustamise, aga vähem tähtis pole ka väärilise tasu maksmine,” lisas linnapea.

Raemedali said Tallinna Autobussikoondise AS juhatuse esimees Hugo Linholm, juhatuse liige Jüri Nõmmsalu, pealiikluskorraldaja Amalia Seeman ja bussijuht Tamara Kisseljova. Linnapea austas kingitusega ka 27 aastat Tallinna Autobussikoondist juhtinud Tallinna teenetemärgi kavaleri Mati Mägi.

Sõitjate eeskujuliku teenindamise eest tunnustuse pälviv Tamara Kisseljova on üks esimesi Tallinna naisbussijuhte, kes töötab TAKis 2001. aastast. Tallinna Autobussikoondises töötab Eesti bussifirmadest praegu kõige rohkem naisbussijuhte.

Hugo Linholm on töötanud Tallinna Autobussikoondises alates 1965. aastast insenerina, osakonna juhatajana, peainsenerina, tehnikadirektorina, juhatuse liikmena ja alates 2007. aastast juhatuse esimehena. Tema suur töökogemus on leidnud tunnustust uue tehnika juurutamisel autotranspordis ning ühistranspordi arendamisel Tallinna linnas.

Jüri Nõmmsalu on töötanud Tallinna Autobussikoondises alates 1973. aastast, sellest aastaid pearaamatupidajana ja finantsdirektorina, viimased 10 aastat juhatuse liikmena ettevõtte stabiilse majandus- ja finantstegevuse kindlustamisel.

Amalia Seeman on töötanud Tallinna Autobussikoondises alates 1977. aastast, sellest 12 aastat pealiikluskorraldajana ja tema pikaajaline töö regulaarse bussiliikluse tagamisel Tallinna linnas väärib tunnustust.

Raemedali omistamise taotluse esitas linnavalitsusele linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ajendatuna asjaolust, et tänavu möödub Tallinna regulaarse linnabussiliikluse algusest 85 aastat.

Raekojas austati TAKi kuldse teeneteplaadiga 31 staažikat töötajat

29. mail 2007 toimus Tallinna Raekojas Tallinna Autobussikoondise 85. aastapäeva pidulik vastuvõtt, kus TAK-i juhatuse esimees Hugo Linholm autasustas TAK-i kuldse teeneteplaadiga 31 ettevõtte töötajat staažiga üle 40 tööaasta.

2007 aprillis asutas Tallinna Autobussikoondis seoses ettevõtte 85. aastapäevaga TAK-i teeneteplaadi. Kuld- ja hõbeteeneteplaat antakse austusavaldusena kauaaegse eeskujuliku töötamise eest Tallinna Autobussikoondises.

Pidulikul vastuvõtul osalesid ka Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea ja TAK-i nõukogu esimees Jaanus Mutli, TAK-i nõukogu liikmed, kolleegid teistest bussiettevõtetest ja koostööpartnerid.

Õnnitlused kolleegidelt ja koostööpartneritelt

TAK austas hõbedase teeneteplaadiga 71 staažikat töötajat

TAK 85. aastapäeva pidulik vastuvõtt Burmani Willas

Tallinna Autobussikoondise 85. aastapäeva tähistamise raames toimus 30. mail 2007 Burmani Willas TAK-i juhatuse pidulik vastuvõtt staažikatele töötajatele, kes on Autobussikoondises töötanud üle 30 tööaasta. TAK-i nõukogu esimees Jaanus Mutli ja juhatuse esimees Hugo Linholm autasustasid hõbedase teeneteplaadiga 71 ettevõtte töötajat staažiga üle 30 tööaasta.

2007 aprillis asutas Tallinna Autobussikoondis seoses ettevõtte 85. aastapäevaga TAK-i teeneteplaadi. Kuld- ja hõbeteeneteplaat antakse austusavaldusena kauaaegse eeskujuliku töötamise eest Tallinna Autobussikoondises.

Muu

Ilmus ajaloolase R. Nermani kronoloogia “Autobussiliiklus Tallinnas”Raamatu esitlus toimus TAK-i 85. aastapäeva piduliku tähistamise ajal Tallinna Raekoja platsil 29. mail 2007.

Ilmus Tallinna Autobussikoondise juubelileht. 85. aastapäeva puhul ilmus 29. mail 2007 pärast 12-aastast vaheaega TAK-i ajalehe juubeli erinumber.  Loe:  eesti keeles (est)  ja  vene keeles (rus)

Ilmus kauaaegse naisbussijuhi Elsa Pihelgase elulooraamat

Aprillis ilmus trükist pikki aastaid Tallinna Autobussikoondises töötanud naisbussijuhi Elsa Pihelgase elulooraamat “Elsa – talutüdrukust bussijuhiks. Ühe eesti naise elu läbi XX sajandi.” Raamatu autoriks on Elsa lapselaps Peter Kuus.

Tegemist on kauaaegse TAK-i naisbussijuhi Elsa Pihelgase mälestustega, milles leiavad kajastamist ka bussiroolis töötatud 37 aastat.