Tallinn autobusside pesulahoone veesüsteemi rekonstrueerimine ja tuletõrjetorustiku remont