Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Korduma kippuvad küsimused

 • Kust leiab TLT ühissõidukite sõiduplaanid?

  TLT busside, trammide ja trollide sõiduplaanid leiab TLT kodulehelt alajaotusest Sõitjale ja Tallinna linna kodulehelt
 • Kuhu pöörduda, kui olen unustanud oma asjad ühissõidukisse?

  Ühissõidukisse jäetud esemetest on võimalik teatada TLT kodulehel klikkides nupul Leitud asjad. Kaotatud ja leitud asjade kohta antakse tagasisidet ka telefonil +372 643 4142, mis vastab kell 08:00 – 20:00.
 • Kuidas käituda ja kelle poole pöörduda, kui reisija ühistranspordis kukub või saab vigastada?

  Kui reisija ühistranspordis kukub või saab vigastada, tuleb kohe pöörduda sõidukijuhi poole, kelle kohustuseks on peatuda, kutsuda kiirabi ja politsei ning oodata nende saabumist. Juhul kui seda ei õnnestu mingitel asjaoludel teha, peab juht koheselt informeerima läbi infotelefoni juhtunust Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport, kust edastatakse teade vastavatele teenistustele.
 • Kas väljumissoovi korral pean vajutama STOP nuppu?

  STOP nupu vajutamine pole kohustuslik, kuid turvalise ja sujuva liiklemise tagamiseks on see soovitatav.
 • Kas TLT ühissõidukites on WIFI?

  WIFI ühendust saab kasutada uutes CAF trammides.
 • Kuhu saan anda tagasisidet teenuse kvaliteedi kohta?

  Tagasisidet ootame TLT kodulehel, kus Tagasiside nupu alt leiab võimaluse edastada nii kiituseid, kaebusi, vihjeid kui ka ettepanekuid.

  Suulist tagasisidet saab anda ka TLT infotelefonile 6434142.
 • Kas ühistransporti võib kaasa võtta jalgratta, tõukeratta või suusad?

  Reisija võib ühissõidukisse võtta suusad ja muud spordivahendid ning tõukerattad, kui need on korrektselt pakendatud, ega kahjusta kaasreisijaid ning sõiduki sisustust. Ühissõidukis pole lubatud vedada jalgrattaid, tasakaaluliikureid ega muid abimootoriga liiklemisvahendeid.
 • Kas ma võin reisida ühissõidukis koeraga?

  Koera on lubatud ühissõidukisse võtta lühikese rihma otsas ja suukorvistatult. Reisija vastutab, et koer ei häiriks kaasreisijaid ega tekitaks muul moel kahju. Juht- või teenistuskoer lubatakse ühissõidukisse piiranguteta.
 • Kas bussi võib siseneda kohvitopsi või muude lahtiste jookidega?

  Kaasreisijate ja ühissõiduki salongi puhtuse huvides pole ühissõidukisse lubatud kaasa võtta lahtisi jooke, kaasa arvatud kaanega suletud, kuid kõrre- või joogiavaga topse.
 • Millised piirangud kehtivad ühissõidukisse kaasa võetavate esemete kohta?

  Ühistranspordiseaduse  §72 lg 3 sätestab, et ühissõiduki salongis pole lubatud vedada käsipagasit, mis võib ohustada teiste ühissõidukis sõitvate isikute tervist või vara ning määrida või muul viisil kahjustada ühissõidukit. Keelatud pagas on eelkõige radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbivad, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained.
 • Mis on käsipagasi maksimaalne maht ja kaal?

  Reisijal on õigus vedada ühissõiduki salongis käsipagasit, mille mõõtmete (kõrgus + laius + sügavus) summa ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti liikumisabivahendeid, puudega isikute juht- või abikoeri, lapsevankreid ja -kärusid ning kohase puuri, kasti, suukorvi või rihmaga väikeloomi ja linde.
 • Miks palutakse reisijatel lõpp-peatuses ühissõidukist väljuda?

  Ühissõidukijuhil on õigus paluda reisijatel lõpp-peatuses väljuda, sest juhil on ette nähtud puhkepausid, samuti ei pruugi ühissõiduk samal liinil jätkata.
 • Miks peab ühistranspordis tasuta sõites sõiduõiguse validaatoris registreerima?

  Tasuta sõiduõigusega reisijate sõiduinfo on vajalik ühistranspordiliinide ja -graafikute paremaks planeerimiseks.
 • Kas ühistransporti saavad Tallinnas kasutada ka puuetega inimesed?

  Enamus TLT ühissõidukitest on madala sisenemisega, mis võimaldab ka puuetega inimestel ühistransporti kasutada.
 • Kuhu pöörduda kui soovin saada infot sotsiaaltranspordi sõidugraafikute kohta?

  Infot on võimalik saada TLT erivedude osakonna telefoni 5651133, mis vastab tööpäeviti 08:00 – 16:30 või meiliaadressilt eriveod@tlt.ee Lisaks on sõiduinfo nähtav Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteenindusest: https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login
 • Kuhu pöörduda, kui soovin tellida Tallinna linna sisse kirjutatud  puudega inimese transpordiks sotsiaaltranspordi bussi?

  Sotsiaaltransporditeenuse tellimiseks tuleb esmalt pöörduda oma linnaosavalitsuse sotsiaalosakonda või esitada taotlus sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduses: https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login
 • Kas sotsiaaltransport on Tallinna elanikule tasuta või peab selle eest maksma?

  Liinivedu on Tallinnas tasuta.  Juhuvedu on Tallinnas 12 sõitu aastas tasuta, 4 osaliselt tasulist sõitu kuus (2 eurot/sõit) ja piiramatult tasulisi sõite kalendriaastas (31 eurot/tund). Täpsema info kas ja miks teie sõit on tasuline saate linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnast oma sotsiaaltöötajalt.
 • Kui mul ei ole Tallinna linna poolt õigust saada sotsiaaltransporti või ma ei ole Tallinna elanik, kas saan tellida ratastoolis lähedase jaoks transporti?

  Bussi tellimiseks ja täpsema info saamiseks palun pöörduda TLT erivedude osakonda telefoni 5651133, tööpäeviti 08:00 – 16:30 või meiliaadressilt eriveod@tlt.ee.