Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Rahulolu Tallinna ühistranspordiga on läbi aastate kõrgeim

AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) ja Turu-uuringute AS-i läbi viidud rahulolu-uuringust selgus, et 85% pealinlastest on ühistranspordi korraldusega rahul, mis on viimase viie aasta parim tulemus.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš sõnas, et iga-aastane rahulolu-uuring on heaks indikaatoriks, mis on linlastele ühistranspordi korralduse puhul oluline ning annab omakorda võimaluse vastavalt tegutseda. „Rahulolu Tallinna ühistranspordiga on jõudsalt kasvanud. 

Kui 2010. aastal hinnati ühistransporti 5-punkti skaalal 3,6-ga, 2014. aastal 3,93, siis 2017. aastal jõudis see 4,12-ni, 2020. aastal 4,13-ni, tõustes tänavu 4,25-ni,“ selgitas juhatuse esimees ning lisas, et koroonaajal sõitjate ootused ühistranspordi puhtuse ja ohutuse osas olid eriti kõrged ning TLT teenusepakkujana suutis taset kõrgel hoida ning see ei jäänud pealinna elanikele märkamata.

„Vaatamata koroonakriisist tingitud pingelisele olukorrale, kasvab sõitjate rahulolu. Bussi kui ühistranspordiliigi populaarust on kasvatanud uute gaasibusside liinile toomine. Uuring kinnitab, et positiivsed arengud on muutnud Tallinnas ühistranspordi sõitjatele mugavamaks ja logistiliselt kasulikumaks. Oleme saadud tagasiside alati tegevusse rakendanud ning on hea meel näha, et ka linlaste rahulolu aasta-aastalt kasvab,“ kommenteeris Boroditš.

Boroditš ütles, et ühissõidukid on pealinna elanike jaoks endiselt olulisteks liikumisvahenditeks. „Ühistransporti kasutab lausa 81% vastanutest, eelmises 2020. aastal oli see 77%. Kõige sagedasemini sõidetakse endiselt bussiga, millel on igapäevaseid kasutajaid 32% ning sellele järgnevad võrdselt troll (8%) ja tramm (8%),“ kommenteeris TLT juhatuse esimees.

Lisaks suurele kasutatavusele näitab häid tulemusi ka ühistranspordiga rahulolu – 85% uuringus osalejatest on pealinna ühistranspordiga olnud rahul. „Lisaks üldisele rahulolutaseme tõusule, on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ka rahulolu kõikide transpordiliikidega. Kõrgeimaid hindeid kogusid trammid, kuid samuti on busside ning trollide tulemused väga head,“ rääkis Boroditš, lisades, et transpordiliigiga rahulolu varieerus ka piirkonniti.

„Bussidele andsid keskmisest kõrgemaid hinnanguid Haabersti ja Põhja-Tallinna elanikud, trammidele Kesklinna ning trollidele Mustamäe elanikud. See näitab, et vastavasse piirkonda planeeritud transpordiliigid täidavad eesmärki ning ka rahulolu on enimkasutatavate transpordiliikidega vastavuses,“ tõi Boroditš välja.

Ühistranspordi korraldust hindasid kõrgemalt noorem sihtrühm vanuses 15-19 ja kaks vanemat vanuserühma vanuses 50-59 ja 60+. „Rahulolu on suurim just nende rühmade seas, kes meie andmetel ka kõige rohkem ühistranspordiga sõidavad. Rääkides piirkonniti, siis ühistranspordiga sõitjaid näeme kõige rohkem Mustamäel,  Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel ning rahulolu on kõrgeim Põhja-Tallinnas ja Haaberstis,“ kommenteeris TLT juhatuse esimees.

Linnatranspordi uuendustest kerkisid esile elektribussid, mida pooldab 70% ühistranspordi kasutajatest. „Lisaks toetab 67% sõitjatest surugaasil sõitvaid busse ning 63% uute trammiühenduste rajamist. See on meile heaks indikaatoriks, millega eelistavad meie sõitjad enim liigelda ning on tore näha, et sõitjate ja meie visioon tulevikutranspordist kattub,” tähendas Boroditš.

Uuring viidi silmast-silma küsitlusena läbi 18. okroober-18. november 2021.Valimi suurus oli 509 Tallinna elanikku ning uuringu tulemused on laiendatavad  Tallinna  vastavaealisele elanikkonnale. Küsitletavate arv oli valitud vastavalt piirkondade asustustihedusele. Leibkondade valikul oli aluseks etteantud stardiaadress valimipunktis. Igast valimisse sattunud leibkonnast küsitleti ühte inimest. Valimi küsitlustulemused kaaluti vastavusse riiklike statistikaandmetega Tallinna elanikkonna soolise ja vanuselise jagunemise kohta ning piirkondlike proportsioonidega.