Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Tallinna biometaaniga sõitvate busside osakaal on esmakordselt ületanud 50%

Tallinna Linnatranspordi AS strateegiline eesmärk on olnud viia kõik linna gaasibussid üle kodumaisele biokütusele. Kui eelnevate aastate biokütuse osakaal on kõikunud 30% ümber, siis tänavu on see esmakordselt ületanud 50% piiri.

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul on oluline edasiminek biometaani kasutamisel teostunud tänu kohaliku biometaani tootmise kasvule. „Me kasutame ära kogu Bioforce Infra OÜ tarnitud biometaani ning suurendame selle tarbimist vastavalt meie lepingupartneri pakutavate koguste kasvule,“ selgitas Padar.

Bioforce Group OÜ juhatuse esimees Henry Uljas kinnitab, et TLT poolne garanteeritud biometaani nõudlus on edendanud selle loodussõbraliku kütuse kasutuselevõttu ning loonud soodsa pinnase investeeringuiks uute tootmisvõimsuste käivitamisse. „Lisaks Aravete biometaanijaamale on käivitamisel tootmisüksus Ebaveres ja viie aasta pärast on meie eesmärgiks toota juba 600 GWh biometaani, mis kataks kogu kohaliku transpordi nõudluse. TLT kui biometaanile ülemineku suurima toetaja vajadused loodame aga täielikult rahuldada juba paari lähima aasta jooksul,“ selgitab Uljas biometaanile ülemineku perspektiive.

„TLT on ettevõttena kindlalt keskkonnausku ning just loodushoidlikest põhimõtetest lähtudes on meile oluline jõuda praeguselt 50%-lt täieliku üleminekuni biometaanile kui saastevabale kütusele,“ avab Kaido Padar olulise innovatsiooni tagamaid. „Eestis kasutatakse biogaasi tootmiseks sea- ja loomasõnnikut, reoveepuhastite muda ning biolagunevaid jäätmeid, ehk siis tooret, millest tavatingimustes eraldub atmosfääri CO₂-st 28 korda ohtlikum metaan. Sellest lähtudes võib biometaani pidada null emissiooniga kütuseks. Me tegutseme puhta linnaõhu nimel, esindades kohalikus transpordisektoris uut keskkonnahoidlike kütuste tarbimise kultuuri. Ühtlasi toetame biometaani tootmist kodumaistest allikatest,“ kirjeldab Padar biometaani eelistamise olulisust.

Kokku tarbis AS Tallinna Linnatransport käesoleva aasta 6 kuuga 1 841 506,90 kg ehk 28 241 MWh biometaani. TLT bussidesse läks kogu Bioforce Group OÜ ning EKT Ecobio OÜ tehastes toodetud biometaan, lisaks veel märgatav osa Rohegaas OÜ toodangust. Aasta lõpuks kaetakse biometaaniga 60% TLT gaasibusside kütusevajadusest. Aastal 2025 peaks kodumaise biometaani tootmine jõudma kogusteni, millega suudetakse rahuldada 100% TLT gaasibusside kütuse tarbimine.