Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Sõitjate arv Tallinna ühistranspordis kasvas aastaga 7,7 protsenti

Möödunud aastal teenindas Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts pealinnas kokku 142,4 miljonit sõitjat, millest 100,9 miljonit korda sõideti bussiga, 29,8 miljonit trammiga ja 11,7 miljonit trollibussiga. Kõige rohkem kasvas sõitjate arv möödunud aastal bussis 9,7%, trammis kasvas sõitjate arv 4,1% ja trollibussis 0,6%.

“2019. aasta on kindlasti ettevõtte jaoks murranguline aasta – läbi ajaloo suurim sõitjate arvu kasv, millega paralleelselt toimus ettevõtte juhtimissüsteemide uuendamine ja ettevalmistused üleminekuks keskkonnasõbralikule ühistranspordile,” ütles Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Deniss Boroditš. “Võrreldes meie ühistransporti näiteks Riiaga näeme, et ligi 200 000 elaniku võrra suuremas pealinnas on ühistranspordi kasutajate arv Tallinnaga võrdne.”

Boroditši hinnangul ootavad lähiaastate suurimad silmaga nähtavad muudatused ühistransporti ees seoses suurema tähelepanuga transpordiettevõtete ökoloogilisele jalajäljele ja elektribusside tehnoloogia kiire arenguga. “Täna näeme, et elektribussid on ühendanud trolli- ja tavabussi parimad omadused, mistõttu fossiilkütustel tuleviku ühistranspordis enam kohta ei jää.” Tema sõnul on Tallinna Linnatranspordi eesmärk loobuda ühistranspordis diiselkütuse kasutamisest täielikult aastaks 2025 ja elektrilistele bussidele üleminek toimub hiljemalt aastaks 2035.

Möödunud aastal tegeles Tallinna Linnatransport aktiivselt sõidukijuhtide värbamisega, tänu millele õnnestus kasvatada ettevõtte bussijuhtide arvu 125 inimese võrra 1052 bussijuhini. Kokku töötab ettevõttes 1297 sõidukijuhti. “Tulevikku vaadates ja bussijuhtide keskmist vanust arvestades peame kõvasti pingutama, et püsida konkurentsis parimate ühissõidukijuhtide värbamiseks,” selgitas Boroditš, kelle sõnul on väga oluline eeskujulike juhtide värbamisel konkurentsieelise saavutamine, sest see aitab tõsta ka teenindustaset sõitjatele ja kokkuvõttes ühistransporti populaarsemaks muuta.

2019. aastal kasvas tipptunnil tänavatel sõitjaid teenindavate busside arv 14 protsenti 421 bussini ja trammide arv 7 protsendi võrra 45 trammini. Trollibusside arv möödunud aastal ei muutunud ning tipptunnil teenindab sõitjaid 32 trollibussi. Kokku läbisid Tallinna Linnatranspordi sõidukid möödunud aastal 32,5 miljonit liinikilomeetrit.

Tallinna Linnatranspordi sõidukipargis on kokku 529 bussi, 70 trammi ja 50 trollibussi, millega teenindatakse pealinnas kokku 83 ühistranspordiliini.