Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Tallinna trammiteede korrashoiuks soetatakse moodne hooldustramm

Tallinna Linnatransport kuulutas välja rahvusvahelise hanke kaasaegse hooldustrammi soetamiseks, mis suudaks tagada senise hooldustaseme, arvestades samas ka Tallinna areneva ja üha kaasaegsemat veeremit kasutava trammiliikluse kõrgendatud vajadusi.

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul ajendas uue hooldustrammi hanke väljakuulutamist olukord, kus pealinna trammivõrk on laienemas vanasadamasse ning viimastel aastatel soetatud uudsetele CAF trammidele lisanduvad lähiaastail tehnika viimasele sõnale vastavad PESA trammid. „Leidsime, et hädavajalik on tagada trammiteede korrashoiul täiesti uus tase nii rööbasteede kvaliteedis ja läbitavuses kui ka kontaktliinide rutiinse kontrolli ja talviste jäätumisvastaste meetmete rakendamisel. Eelduse eesmärgi saavutamiseks annab üksnes kaasaegse, kõigile rahvusvahelistele standarditele vastava töökindla tehnika rakendamine, mida uue hooldustrammi hange ka võimaldab. Siinkohal väärib märkimist, et eriotstarbelise trammi ehitamisel võetakse aluseks meie poolt seatud tehnilised tingimused ning arvestatakse Tallinna rööbastee laiust 1067 mm, mis erineb mujal kasutatavast standardist. Nii et hangitava hooldustrammi näol pole tegemist mingi liinitoodangu, vaid läbikaalutud funktsionaalseid lahendust pakkuva ainueksemplariga,“ täpsustas Padar.

Uue hooldustrammiga hakatakse lihvima rööpaid, silumaks nende tihedast liiklusest laineliseks muutuvat pinda. Talvel puhastab tramm rööbasteed lumest ning eemaldab spetsiaalsete kaabitsate abil rööparennidesse kogunenud jää. Temperatuuri langedes alla jäätumispiiri, toimub erikonstruktsiooniga pantograaf-rulliku abil kontaktliini katmine jäätumisvastase ainega, mis välistab jää tekkimist kontaktliinile, ennetades sellega kaasnevaid võimalikke seisakuid trammiliikluses.

„Oleme ettevõttega sisenenud arengufaasi, mille eesmärgiks on pealinna ühistranspordi muutmine senisest veelgi toimekindlamaks ning sõitjasõbralikumaks ja uus eriotstarbeline hooldustramm on kaasaegse teenindustaseme saavutamisel oluliseks vahendiks, tuues meie rööbastee hoolduse tänasesse päeva ning lahendades mitmed infrastruktuuri korrashoiu tõhususe ja kiirusega seonduvad väljakutsed,“ põhjendas Padar hooldustrammi soetamise eesmärgipärasust.