Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Sotsiaaltranspordi teenus

Lisainfo graafikute kohta TLT erivedude osakonna telefoni 5651133 tööpäeviti 08:00 – 16:30 või meiliaadressilt eriveod@tlt.ee Lisaks on sõiduinfo nähtav Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteenindusest: https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login  

Sotsiaaltransporditeenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada vajadustele vastavat transporti toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse sõitmiseks. Teenust osutatakse isikutele, kelle elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond on välja selgitanud abivajaduse ja sellele määranud vastava abi ning õiguse teenuse kasutamiseks. Tallinna Linnatranspordi AS pakub liiniveo- ja  juhuveoteenust.

Liiniveoteenus

Liiniveoteenus võimaldab puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada vajadustele vastavat transporti toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse sõitmiseks. Liiniveoteenus puhul läbib puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin).
Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni kaks sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni neli sõidukorda päevas.
Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga. Liiniveoteenus on kasutajale tasuta.

Liiniveoteenuse taotlemiseks palun esitada taotlus Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi keskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login või pöörduda oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Juhuveoteenus

Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg määratakse kindlaks ja sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.
Juhuveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava raskusastmega puude ja kelle puue takistab isikliku- või ühissõiduki kasutamist ning kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ning 1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja 2) kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.
Juhuveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks.

Juhuveoteenuse taotlemiseks palun esitada taotlus Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi keskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login või pöörduda oma piirkonna sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Kontaktid

Telefon: 673 9331
Mobiil: 565 1133
e-post: eriveod@tlt.ee