Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TLT AS võttis kasutusele Eestis ainulaadse ostukeskkonna infosüsteemi

Tallinna Linnatranspordi ASis võeti kasutusele varuosade hankimise infosüsteem Etend, kus pakkumise saavad esitada kõik registreeritud varuosamüüjad. Edukas pakkuja selgub vastavalt riigihangete läbiviimise korrale ning valituks osutub soodsaim. Tänu Etendile on TLT ASile tagatud varuosade õiglane turuhind, parem efektiivsus ja oluline kokkuhoid.

TLT AS juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul oli senine ostumenetlus aeglane ja sisaldas võimalusi subjektiivseteks eelistusteks. „Ettevõte hangib erinevat marki busside, trollide ja trammide käigus hoidmiseks ja hoolduseks tuhandeid varuosi, mille ulatuslikku loetelu ja vajalikke koguseid on keeruline määrata. Siiani tuli soetada iga varuosa eraldi elektrooniliselt edastatud päringuvormis. See oli töömahukas, aeganõudev ja kulukas protsess, mille käigushoidmiseks on vaja inimressurssi, samas polnud sellise tegevusega tagatud hangete läbipaistvus. Nüüd toimub pakkumiste esitamine, kutsete edastamine, menetlemine ja soetuse vormistamine elektroonilises keskkonnas. Kõrvaldatud on senise menetluse kitsaskohad,“ selgitas Boroditš.

TLT-s kasutatavasse infosüsteemi Etend sisestatakse ostusoov ning kindel ajavahemik pakkumuste esitamiseks, mille alusel saavad kõik registreerunud ettevõtted esitada pakkumuse. Infosüsteemi Etend kasutusele võtmisel rakendatakse Eestis esmakordselt riigihangete seaduses ettenähtud võimalust, kasutada dünaamilist hankesüsteemi, mille kohta on kantud märge ka riigihangete registrisse.

Dünaamiline hankesüsteem võimaldab TLT AS-l saada laias valikus pakkumusi, samuti võimaldab eelarvelisi vahendeid säästlikult ning läbipaistavalt kasutada. Dünaamilises hankesüsteemis saab hankija hoida ostuturgu pidevalt avatuna kõigile vastava valdkonna või kategooria hangetest huvitatutele.

Eesti suurimate transpordiettevõtete hulka kuuluv Tallinna Linnatranspordi AS opereerib 520 bussi, 53 trolli ja 70 trammiga pealinna 80. ühistranspordiliini.