Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TLT: Liikluses tuleb jääda vastastikku arvestavaks

Tallinna Linnatranspordi AS on alustanud bussijuhtide koolitamist erinevates liiklusolukordades paremaks toimetulekuks. Sel aastal läbivad koolituse 750 juhti ning järgmisel aastal on plaanis anda lisaõpet veel sama paljudele ühistranspordijuhtidele. Samas näeb TLT juhtkond, et üksnes ettevõttepoolsetest pingutustest Tallinna liikluspildi rahustamisel jääb väheks ning pakub välja lahendusi ka teistele liikluses osalejatele.

TLT teenindusdirektor Hannes Falteni sõnul on viimasel ajal bussikaameraga üles võetud videolõikudes näha hoolimatust, mida varem liikluses nii massiliselt ei täheldatud. „Vanasadama trammitee ehitusega seotud piirangud on muutnud paljud juhid rahutumaks ja see paistab liikluses välja. Piirkiirust ei jälgita, kolmekümne märgi ala ei peeta millekski,“ maalib Falten pildi Tallinna tänavatel igapäevaselt maad võtnud hoolimatusest. „Tõukeratastel kihutajad ning osa jalgrattureist on kaotanud reaalsustaju ning panevad ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu ja tervise, kihutades vastassuunavööndis vastu autodevoolu, tehes ootamatuid ristipõikeid üle tänavate ning kihutades ülekäigurajale keelava fooritule ajal,“ kirjeldab Falten TLT bussikaamerate fikseeritud olukordi. 

„Tallinna liikluses toimuv on murettekitav ning sellega tuleb tõsisemalt tegeleda nii transpordiettevõtetel, taksoteenuse pakkujatel, tõukerataste laenutajatel, aga ka linnavalitsusel ja politseil. Koos suudame muuta pealinna tänavad taas turvaliseks kõigile liikluses osalejatele,“ on Falten kindel. „Muidugi oleneb liikluspilt meist kõigist. Me peame üksteisega arvestama, sest olukord, kus autojuhid süüdistavad halba liikluskorraldust, pidades samas piirkiiruse järgimist ebavajalikuks, eirates fooritulesid ning parkides masinaid, kus juhtub; jalgratturid ja tõukerataste juhid ei pea aga endale kohustuslikuks ühtki liiklusseaduse sätet ning arvavad, et neile on kõik lubatud, ei peaks meist kedagi rahuldama,“ arutleb Falten.

„Rohkem hoolivust, üksteisega arvestamist, ent ka järelevalvet ja vajalikke meetmeid nende suhtes, kes teadlikult reegleid rikuvad, viib meid eesmärgile. Meie omalt poolt tahame olla teistele liiklejatele heaks partneriks,“ kinnitab TLT teenindusdirektor, kutsudes koostööle kõiki, kellest Tallinna linnaliikluse turvalisus oleneb.

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport on võtnud eesmärgiks muutuda pelgalt tehnilisest teenusepakkujast tõeliselt sõitjatele pühendunud teenindusettevõtteks. Tipptunnil on korraga liinil 440 TLT bussi. Aastas läbivad ettevõtte bussid 30 miljonit kilomeetrit, teenindades enam kui 100 miljonit sõitjat.