Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TLT soetab riigihankega 15 elektribussi ning vajaliku laadimistaristu

AS Tallinna Linnatransport kuulutas välja riigihanke 15 elektrisõiduki soetamiseks, optsioonivõimalusega soetada veel 15 bussi. Hanke eesmärk on jätkata ühissõidukipargi keskkonnasõbralikele sõidukitele üleminekut. Plaanide järgi peaksid esimesed elektribussid jõudma Tallinna 2024. aasta suveks. 

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liikme Kaido Padari sõnul on uue hanke eesmärk soetada 15 elektribussi, mis annaksid panuse Tallinna ühistranspordi veelgi keskkonnasõbralikumaks muutumisse. „Kuna hankijale ettenägematutel põhjustel taganes eelmise hanke edukaks tunnistatud pakkuja Irizar e-Mobility allkirjastamise faasis hankelepingu sõlmimisest, siis pidime korraldama uue hanke. Meie meeskond tegi põhjaliku töö ning tänu sellele loodame, et uue hanke raames tuleb vähemalt 3-4 pakkujat,“ ütles Padar, lisades, et TLT on  paari aastaga teinud hüppelise arengu, et ühistransport muutuks rohelisemaks. „Nii oleme paralleelselt surugaasibusside kasutuselevõtuga testinud ka uuemaid tehnoloogiaid nagu elektribusse, et viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele ühistranspordi lahendustele ning meil on hea meel, et ka teised transpordiettevõtted üle Eesti on võtnud Tallinnast eeskuju ning alustanud üleminekut keskkonnasõbralikele kütusele,“ kommenteeris Padar.

Padari sõnul saab plaani kohaselt juba paari aasta pärast Tallinnast esimene linn Eestis, mis võtab linnaliinide teenindamiseks kasutusele elektribussid. „Meie soov on pakkuda pealinnas parimat ühistransporditeenust ja selleks on vaja uusi busse, mis aitavad muuta teenuse sõitjatele veelgi mugavamaks, kiiremaks ja keskkonnasõbralikumaks. Elektribusside eeliseks on see, et nad on heitme- ja müravabad. Kindlasti saame tänu uutele elektribussidele ka ülalpidamiskulud kontrolli all hoida – elektribusside keskmine energiakulu on tavatingimustes 1,20 kWh,“ selgitas ta.

Juhatuse liige tuletas meelde, et seni on TLT testinud linnaliikluses viie erineva tootja poolt pakutavaid elektribusse ning hanke loomisel lähtuti seni Tallinnas testitud elektrisõidukite toimimisest ja sellest, et bussid vastaksid Eesti ilmastikust tingitud nõuetele. „Uued elektribussid ja laadimistaristud peavad olema sobilikud põhjamaistes keskkonnatingimustes ja teeoludes kasutamiseks. Sama oluline on, et bussid oleksid konstrueeritud ja ehitatud linnaliinide teenindamiseks ning et sõidukitel oleks ka valmisolek kombineeritud laadimiseks,“ avas Padar hanke sisu.

„Erinevate tootjate elektribusside testperioodid on Tallinnas olnud edukad ning ühistranspordi hiljutise rahulolu-uuringu tulemused on kinnitanud, et ka linnaelanikud eelistavad keskkonnasõbralikemaid sõidukeid ning ootavad liinile elektribusse,“ ütles Kaido Padar, lisades, et juba täna sõidavad ainuüksi kõik Tallinna trammid ja trollid 100% taastuvelektril ning ka soetatavad elektribussid hakkavad kasutama puhast elektrit.

TLT juhatuse liige lisas, et hanke võitja peab lepingu raames tarnitavad bussid üle andma hiljemalt 2024. aasta suveks. Sama tähtaeg kehtib ka laadimistaristutele, mis peavad selleks ajaks olema välja ehitatud, testitud, töökorras ning tellijale üle antud.

Projekti kogumaksumus on ca 9 mln eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab busside soetamist ja avaliku laadimistaristu loomist ca 3 miljoni euroga.