Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TLT: TALLINNA ÜHISSÕIDUKIJUHTIDE KESKMINE TUNNITASU TÕUSEB 12%

AS Tallinna Linnatransport, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (ETTA) ning Eesti Raudteelaste Ametiühing (ERAÜ) sõlmisid 2023. aasta kollektiivlepingu. See tähendab, et alates 1. jaanuarist ootab pealinna ühistranspordijuhte ees viimaste aastate suurim palgatõus.

TLT juht Kaido Padar tänas ametiühingut ning nende esindajaid sujuva koostöö eest. „Hea on tõdeda, et oleme tulnud läbirääkimiste käigus mõlemalt poolt teineteisele vastu ning saavutanud üksmeele. Palga- ja töötingimuste iga-aastane ülevaatamine annab töötajatele teadmise, et hindame iga meeskonnaliikme panust kõrgelt. Seega tõuseb 2023. aastal ühistranspordi sõidukijuhtide keskmine tasu 10%, tunnitariif 12% ning veeremi-, ametiruumide, tootmisruumide ja bussisalongide koristuse töötajatele palk kuni 12%. Kvaliteetse ühistransporditeenuse pakkumine saab toimuda vaid meie kõigi ühisel toel ning nõnda seame esiplaanile töötajate heaolu ning motiveerituse,“ kinnitab TLT juhatuse liige Kaido Padar, lisades, et tegemist on viimaste aastate suurima palgatõusuga. 

Eesti Raudteelaste Ametiühingu usaldusisiku Andrei Vorobjovi sõnul on uues kollektiivlepingus tähelepanu pööratud lisaks palgaküsimustele ka muudele punktidele, mis on seotud töötajate heaoluga. „Oleme eraldi tähelepanu pööranud lisaks töökoormusele ja palganumbrile ka koolitustele. Samuti on fookuses töötajate tervis, mis tähendab, et alates 1. jaanuarist kompenseeritakse ühistranspordijuhtidele nägemisprillide maksumusest kuni 65 eurot,“ selgitas Andrei Vorobjov.

Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu usaldusisiku Sergei Logvinenko sõnul puudutab lisaks suurem muudatus neid töötajaid, kellel oli seniajani puhkus alla 35 päeva aastas. „Kuna meile on oluline töötajate sotsiaalsete tagatiste puhul võrdne kohtlemine, siis otsustasime ühtlustada puhkused ning nüüdsest on kõikide TLT töötajate põhipuhkus 35 päeva aastas,“ ütles Logvinenko.

Ettevõttes töötab üle 2100 inimese, kellest ligi 1400 on bussi-, trolli- ja trammijuhid. TLT veeremiparki kuulub ca 550 bussi, 65 trammi ja 45 trolli. Lisaks 3 koolibussi ning 36 sotsiaaltranspordisõidukit.