Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

VANASADAMA TRAMMILIINI EHITUST POOLDAB 76% ÜHISTRANSPORDI KASUTAJATEST

AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) ja Turu-uuringute AS-i läbi viidud uuringust selgus, et 89% sõitjatest hindavad Tallinna ühistransporditeenuseid kõrgelt. Kõige kõrgemat rahulolu on väljendanud Haabersti ja Lasnamäe linnaosade elanikud. Ühistranspordi puhul on peetud juba aastaid kõige olulisemaks aspektiks sõiduplaanist kinnipidamist, sõiduki puhtust/korrashoidu ning parajaid sõiduintervalle.

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul on sõitjate rahulolu ühistransporditeenusega pidevalt kasvanud, mis kinnitab, et kõik muudatused, arengud ning uuendused pealinna ühistranspordis vastavad inimeste ootustele. «Rahulolu Tallinna ühistranspordiga on jõudsalt kasvanud. Kui 2020. aastal hinnati ühistransporti 5-punkti skaalal 4,13-ga, siis tänavu jõudis see 4,29-ni. Kuna märtsis algas Vanasadama trammiliini ehitus, siis kartsime tõsiselt, et sellest johtuvad ebamugavused kahandavad sõitjate rahulolu. Ometi ei läinud negatiivse prognoosi kohaselt, vaid elanike poolehoid Tallinna ühistranspordile mitte ainult säilis, vaid ka tõusis,» nentis Padar lisades, et rööbastee viimist Vanasadamasse, mis ühendab trammiliiklusega linna, mere ja õhuväravad, pooldab 76% ühistranspordi kasutajatest.

Kaido Padari hinnangul kinnitab linlaste kõrge toetus uue trammiliini rajamisele, et seda arengut on pikisilmi oodatud ning nüüd, kui ehitus on alanud ning Vanasadama trammiliini käikuandmine pole enam mägede taga, on eriti tähtis kindlustada ka läbi ehitusperioodi kvaliteetne ja senistele kõrgetele standarditele vastav ühistransporditeenus. „Läbiviidud rahulolu-uuring annab meile vajaliku taustainfo, mida tallinlased ühistranspordis hindavad, mida ootavad tulevikus ning milliseid arenguid selleni jõudmisel toetavad. Nii on uuring meie jaoks teekaart, mis aitab teha õigeid ja linlaste poolt hinnatud otsuseid. Ühistranspordi kasutajate rahulolu pakutava teenusega on endiselt kõrge. Bussi kui ühistranspordiliigi populaarsust on kasvatanud uute gaasibusside liinile toomine ning trammi populaarsusele on andnud hoogu nii uue trammiliini ehitus kui ka uute trammide tulek järgmisel aastal. Uuring kinnitab, et positiivsed arengud on muutnud Tallinnas ühistranspordi sõitjatele mugavamaks ja logistiliselt soodsamaks,“ kinnitas Padar lisades, et uuringu tulemuse järgi on bussidega rahul 91%, trammidega 86% ning trollidega 66% kasutajatest, mis on väga kõrged näitajad.

Padari sõnul on sõitjate ootused ühistranspordi puhtuse ja ohutuse osas jätkuvalt kõrged, TLT on suutnud teenusepakkujana taset kõrgel hoida ning see ei ole jäänud pealinna elanikele märkamata. „Oleme saadud tagasiside alati tegevusse rakendanud ning on hea meel näha, et linnakodanikud seda ka märkavad: 88% vastajatest hindas bussi puhtaks ning 80% on rahul trammide puhtusega. Puhtusega rahulolule on kindlasti kaasa aidanud nii puhastusgraafikute tihendamine kui ka see, et pikemalt liinil olnud ühissõidukites oleme istmekatteid ja sisemust värskendanud, võttes kasutusele materjalid, mida saab paremini hooldada,“ kommenteeris Padar.

Silmast silma meetodil läbi viiduduuringu valimi suurus oli 524 Tallinna elanikku, kellest 55% olid naised ja 45% mehed. Küsitletavate arv oli valitud piirkonniti vastavalt asustustihedusele. Leibkondade valikul oli aluseks etteantud stardiaadress valimipunktis. Igast valimisse sattunud leibkonnast küsitleti ühte inimest. Valimi küsitlustulemused kaaluti vastavusse riiklike statistikaandmetega Tallinna elanikkonna soolise ja vanuselise jagunemise kohta ning piirkondlike proportsioonidega.

Turu-uuringute AS on TLT AS-i tellimusel uurinud ühistranspordi kasutajate hoiakuid alates 1999. aastast. Rahulolu ühistranspordiga on ajaga jõudsalt kasvanud. Kui 2010. aastal hinnati ühistransporti 3,6 palliga, 2014. aastal 3,93, siis 2017. aastal jõudis see 4,12-ni, 2020. aastal 4,13-ni, 2021. aastal 4,25-ni ning tänavu 4,29-ni.