Ühinemisleping

Avaldatud 19.10.2020

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts teatab ühinemislepingu sõlmimisest.

Ühinemisleping on sõlmitud Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (registrikood 10312960) ja Termaki Autopargi Aktsiaselts (registrikood: 10364111) vahel.

Sellega seoses avaldab Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts sõlmitud ühinemislepingu ning oma 2017, 2018 ning 2019 majandusaasta aruanded.

Ühinemisleping
TLT 2019 majandusaasta aruanne
TLT 2018 majandusaasta aruanne
TLT 2017 majandusaasta aruanne