53 kasutatud normaalbussi müügikonkurss

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.09.2020 kell 16:00.

Kirjalik kutse
Lisa 2 – Nimekiri
Pakkumise vorm