Ostumenetlus: Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi automatiseeritud tiibväravate ning tõste- ja voldikuste hooldus- ja remonttööd